Etäkoulutus: Paikallinen sopiminen ja työehtosopimusten yleissitovuus

Työehtosopimuksilla on suuri merkitys työntekijöiden ja työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Koulutuksessa päivität tietosi paikallisen sopimisen ja työehtosopimusten yleissitovuudesta ja niiden mahdollisuuksista, ja kuulet miltä näyttää paikallisen sopimisen tulevaisuus.

Koulutuksen jälkeen tiedät millaisia eroja työehtosopimusten soveltamisessa on ja mitä se tarkoittaa esim. paikallisen sopimisen kannalta.

Ohjelma

9.00
Työehtosopimus ja sen merkitys

• suhde lainsäädäntöön, suhde työsopimukseen
• käsitteet
– järjestäytynyt työnantaja / järjestäytymätön työnantaja
– järjestäytynyt työntekijä / järjestäytymätön työntekijä
– työehtosopimuksen normaalisitovuus ja yleissitovuus

• työsopimuslain yleissitovuussäännöksen sisältö
– mitä yleissitovuus koskee, minkälaisiin asioihin se ulottuu (vrt. normaalisitovuus)?
– keitä yleissitovuus sitoo?

Osakas, asianajaja Outi Tähtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman

10.30
Kahvitauko

10.45
Paikallinen sopiminen – erot ja yhtäläisyydet järjestäytyneen ja järjestäytymättömän työnantajan välillä

• järjestäytyneet ja järjestäytymättömät yritykset Suomessa
• paikallinen sopiminen vai työpaikkasopiminen – sama vai eri asia?
• työlakien sisältämät sopimiskiellot yleissitovaa työehtosopimusta noudattavalle yritykselle
– mitä ja mistä ei saa sopia?
– mikä on sallittua?
• ”järjestäytymättömät yritykset on saatettava yhdenvertaiseen asemaan” – mitä se tarkoittaa?
– luottamusmiesedellytys
– luottamusmies järjestäytymättömässä yrityksessä – mahdollista vai ei?
• paikallisen sopimisen mahdollisuudet käytännössä – vähän vai paljon?
• riidanratkaisu
• paikallisen sopimisen tulevaisuus

Työmarkkinajohtaja, VT Janne Makkula, Suomen Yrittäjät

12.30
Tilaisuus päättyy

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN