Etäkoulutus: Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen puhuttaa paljon. Mutta mistä siinä juridisesti ja käytännössä on kysymys? Mistä yritykset ja työntekijät voivat keskenään sopia ja ketkä ovat sopijaosapuolia? Miten työehtosopimus vaikuttaa asiaan?

Opit koulutuksessa syvällisesti työehtojen paikalliseen sopimiseen liittyvän voimassaolevan juridiikan. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa se, minkälaista lainsäädäntöä paikallisesta sopimisesta on ja miten sopimiseen vaikuttaa se, onko työnantaja järjestäytynyt työnantajaliittoon vai ei. Käsitteet normaalisitovuus, yleissitovuus, sopimisen kiellot, luottamusmies ja luottamusvaltuutettu tulevat tutuksi. Mukana on katsaus myös käynnissä olevaan työryhmän työhön, jolla paikallista sopimista pyritään edistämään.

Työehtosopimus ja sen merkitys

 • suhde lainsäädäntöön, suhde työsopimukseen
 • käsitteet
  • järjestäytynyt työnantaja / järjestäytymätön työnantaja
  • järjestäytynyt työntekijä / järjestäytymätön työntekijä
  • työehtosopimuksen normaalisitovuus ja yleissitovuus
 • työsopimuslain yleissitovuussäännöksen sisältö
  • mitä yleissitovuus koskee, minkälaisiin asioihin se ulottuu (vrt. normaalisitovuus)?
  • keitä yleissitovuus sitoo?

Osakas, asianajaja Outi Tähtinen, Asianajotoimisto Castrén & Snellman

Paikallinen sopiminen – erot ja yhtäläisyydet järjestäytyneen ja järjestäytymättömän työnantajan välillä

 • järjestäytyneet ja järjestäytymättömät yritykset Suomessa
 • paikallinen sopiminen vai työpaikkasopiminen – sama vai eri asia?
 • työlakien sisältämät sopimiskiellot yleissitovaa työehtosopimusta noudattavalle yritykselle
  • mitä ja mistä ei saa sopia?
  • mikä on sallittua?
 • ”järjestäytymättömät yritykset on saatettava yhdenvertaiseen asemaan” – mitä se tarkoittaa?
  • luottamusmiesedellytys
  • luottamusmies järjestäytymättömässä yrityksessä – mahdollista vai ei?
 • paikallisen sopimisen mahdollisuudet käytännössä – vähän vai paljon?
 • riidanratkaisu
 • paikallisen sopimisen tulevaisuus

Työmarkkinajohtaja, VT Janne Makkula, Suomen Yrittäjät

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Peruutusehdot.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN