Etäkoulutus: Strateginen talousjohtaminen

Digitaalisesti toteutettavassa etäkoulutuksessa perehdytään case-esimerkkien avulla perinteisten talouden raporttien hyödyntämiseen strategisissa päätöksentekotilanteissa. Päivän aikana käydään läpi myös tyypillisiä sisäisen laskennan sovellustilanteita, hinnoittelupäätöksiä, investointipäätöksiä sekä taloudellisten riskien hallintaa.

Kenelle: Koulutus on hyödyllinen kaikille johtoon kuuluville henkilöille.

Ohjelmassa muun muassa:

• Mitä tuloslaskelma kertoo, ja mitä siitä tulisi säännöllisesti tarkistaa
• Mitä tase kertoo, ja mitä siitä tulisi säännöllisesti tarkistaa
• Kirjanpidon ja operatiivisen johdon välinen yhteistyö: potentiaalisia väärinkäsitysten mahdollisuuksia
• Taloudellisten raporttien sovellukset mm. myyntitoimintojen johtamisessa ja hinnoittelupäätöksissä sekä ostotoimintojen johtamisessa
• Vahva tase sekä investointi- ja ulkoistamispäätökset
• Liikeriskin, rahoitusriskin ja likviditeettiriskin hallinta
• Taloudellisten tunnuslukujen heikkouksia ja vahvuuksia

Lisätietoja sekä ilmoittautuminen koulutukseen tästä.

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN