Etäkoulutus: Suhdannevaihtelut ja taloudellisten riskien hallinta

Riskienhallinnan merkitys liiketoiminnan ohjauksessa korostuu taloudellisesti epävarmoina ja epävakaina aikoina.

Liiketoiminnan ohjauksessa on varauduttava siihen, että toimintaympäristön muutokset saattavat heijastua liiketoimintaan hyvinkin nopeasti. Riskienhallinnalla on keskeinen rooli odotettuihin ja odottamattomiin muutoksiin varautumisessa.

Valmennuksessa käydään läpi liikeriskiä ja sen hallintaa, rahoitusriskiä ja sen hallintaa sekä likviditeettiriskiä ja sen hallintaa.

Ohjelma

09.20
Etäyhteyden avaaminen

09.30
Suhdannevaihtelut ja taloudellisten riskien hallinta

  • Liikeriski ja sen hallinta
  • Rahoitusriski ja sen hallinta
  • Likviditeettiriski ja sen hallinta
  • Taloudellisten tunnuslukujen heikkouksia ja vahvuuksia riskien mittaamisessa

12.30
Tilaisuus päättyy

Kahvitauko klo 9.15 ja 10.45

Helsingin seudun kauppakamarin järjestämän koulutuksen peruutusehdot löytyvät koulutuksen esittelysivulta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN