Etäkoulutus: Tiimivastaavan ajokortti®

Tiimivastaavalla on keskeinen rooli tiimin toiminnan koordinoijana ja kehittäjänä. Häneltä vaaditaan monipuolista osaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Toisinaan tiimivastaava koordinoi tiimin toimintaa myös ilman esimiesasemaa.

Vuorovaikutteisesta Tiimivastaavan ajokortti® – koulutuksesta saat hyödyllistä tietoa vaativan tehtäväsi tueksi. Koulutuksessa opit hyödyntämään omia vahvuuksiasi sekä motivoimaan tiimin jäseniä, antamaan palautetta ja kehittämään tiimin tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Koulutuspäivien aikana tehdään harjoituksia ja laaditaan yhdessä oman tiimin kehittämisen avainkohdat.

Tiimivastaavan ajokortti® -koulutuksen hyödyt:

• opit tunnistamaan ja vastaamaan tiimin jäsenten, muiden tiimien ja johdon odotuksiin
• opit vahvistamaan tiimivastaavan roolin ja työtehtävien rakentamista
• saat malleja ongelmatilanteiden ratkaisuihin
• saat työkaluja tiimin toiminnan koordinointiin

Kenelle:

Koulutus soveltuu kaikille tiimin toiminnasta ja kehittämisestä vastaaville tai sellaiseen tehtävään valmistautuville henkilöille. Koulutuksessa huomioidaan myös ilman esimiesasemaa toimivan vetäjän työn erityispiirteet.

1. PÄIVÄN OHJELMA 11.2.2021

9.00 Koulutuksen ohjelma ja tavoitteet

Tiimin, tiimin jäsenten ja tiimivastaavan roolit ja tehtävät
• tiimin määrittely
• tiimin tarkoitus ja tavoitteet
• tiimin organisoituminen, vastuut ja velvoitteet
• tiimivastaavan roolit, tehtävät ja odotukset
• tiimisopimus tiimin onnistumisen työkaluna

Keskustelua ja ryhmätöitä

12.15 Käyttäytymistyylit
moninaisuuden ymmärtäminen, itsetuntemus
• arvot ja asenteet tiimin johtamisessa

Yhdessä kohti tavoitteita
• viestintä erilaisille ihmisille
• tarinoita ja kokemuksia erilaisuudesta
• kuuntelemisen merkitys ihmisten kohtaamisessa

Keskustelua, käytännön harjoituksia ja ryhmätöitä

Välitehtävän anto ja ohjeistus

16.00 Koulutuspäivä päättyy

2. PÄIVÄN OHJELMA 9.3.2021

9.00 Ensimmäisen päivän ”opit ja kopit”, välitehtävän läpikäyminen

Oivalluksia arkeen
miten autat tiimin jäseniä kiireen keskellä
• miten motivoit tiimiä itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn

Ratkaisukeinoja ongelmatilanteisiin
ongelman omistajuus ja vastuun ottaminen
• viiden kysymyksen ratkaisumalli

Keskustelua, käytännön harjoituksia ja ryhmätöitä

12.15 Palautteen antaminen ja saaminen
palautekeskustelu tiimivastaavan työkaluna
• spontaani palaute ja puheeksi ottaminen

Etäjohtaminen
kolme avainta onnistumiseen

Tiimin kehittäminen
tehokkuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen
• tiimi jumissa: oireet ja ensiapu

Vahvana eteenpäin
omat vahvuuteni
• priorisointi ja tavoitteet

Keskustelua, käytännön harjoituksia ja ryhmätöitä

Loppukeskustelu ja todistukset

16.00 Koulutus päättyy

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN