Etäkoulutus: Tuotannollis-taloudelliset sekä henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

Koulutuksessa käydään läpi työsuhteen irtisanomisprosessiin liittyviä vaatimuksia erityisesti pienten ja keskisuurteen yritysten näkökulmasta.

Työsopimuslaissa säädetyt työsopimuksen irtisanomisperusteet koskevat kaikkia työnantajia, ja ne tulee ottaa huomioon aina harkitessa työsuhteen irtisanomista. Irtisanomiskynnyksen ylittymisen arviointi vaatii aina tapauskohtaista punnintaa. Koulutuksessa käydään läpi sekä henkilöön liittyvillä että tuotannollis-taloudellisella perusteella tapahtuvan irtisanomisen edellytyksiä lain ja oikeuskäytännön valossa. Kuulet myös miten työsuhteen päättämiseen liittyvät velvoitteet kannattaa hoitaa, ja mitä velvoitteita työnantajalla on esimerkiksi työsuhteen irtisanomisen jälkeen työntekijää kohtaan.

Ohjelma

Työsuhteen irtisanominen tuotannollis-taloudellisilla perusteilla
• Milloin työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi?
• Mitä tulee huomioida irtisanottavan valinnassa?
• Missä tilanteissa työnantajalla on velvollisuus tarjota uutta työtä tai kouluttaa uusiin tehtäviin?
• Mitkä ovat muutosturvaan liittyvät velvoitteet?
• Miten irtisanomisprosessi tulee hoitaa?
• Milloin työnantajalla on takaisinottovelvollisuus?

Työsuhteen irtisanominen henkilöön liittyvillä perusteilla
• Mitkä ovat asiallisia henkilöön liittyviä irtisanomisperusteita?
• Milloin kyseessä ei ole asiallinen ja painava peruste työsuhteen irtisanomiseksi?
• Onko varoitus pakollinen ennen irtisanomista?
• Mikä on lojaliteettivelvoite työsuhteessa, ja miten se tulee huomioida irtisanomistilanteessa?
• Miten irtisanomisprosessi tulee hoitaa?

  Etunimi* Sukunimi* Yritys* Puhelin* Sähköposti*
  Laskutusosoite*
  Laskulla näkyvä viite, tilausnumero tms
  Erityisruokavalio Muuta

  Vaikuta ja verkostoidu

  – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN