Etäkoulutus: Työaikalaki käytännössä

Työaikalaki käytännössä Tiedätkö milloin työaikalakia ei sovelleta? Entä tiedätkö mikä on joustotyöaika? Luetaanko matka-aika työaikaan? Työaikalain vuoden 2020 kokonaisuudistus toi
mukanaan muutoksia työaikalain soveltamisalaan, monia jouston mahdollisuuksia työaikaan, säännöllisen työajan määräytymiseen ja lisätyö- ja ylityö- sekä lepoaikasäännöksiin. Laajemman
soveltamisalan vastinparina työaikalakiin lisättiin monia jouston mahdollisuuksia, joita käydään aamupäivän aikana käytännönläheisesti läpi.

Koulutus on hyödyllinen henkilöstö- ja työsuhdeasioista vastaaville, esimiehille ja kaikille, jotka työssään tarvitsevat tietoa työsuhteisiin liittyvistä asioista.

Ohjelma

 • Työaikalain soveltamisala
 • Toisin sopimismahdollisuudet
 • Työajaksi luettava aika ja varallaolo
 • Työaikajoustot
  – liukuva työaika
  – joustotyö
  – työaikapankki
 • Lisä- ja ylityö
 • Lepoajat
 •  Työaika-asiakirjat ja erinäiset säännökset

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Peruutusehdot

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN