Etäkoulutus: Työpaikan haastavien tilanteiden ratkaiseminen

Työsuhteen kannalta olennaisen juridiikan tunteminen antaa esimiehelle ja HR:lle välineitä ja varmuutta puuttua haastaviin tilanteisiin ja parhaassa tapauksessa estää niiden syntymisen jo ennakolta. Koulutuksessa käsitellään monipuolisesti työlainsäädännön näkökulmasta työpaikan arjessa käytännössä eteen tulevia ongelmatilanteita, kuten:

• Miten työsopimuksen kirjauksilla voidaan vaikuttaa työnantajan työnjohto-oikeuteen?
• Mikä on sairauslomaoikeuden väärinkäyttöä?
• Miten poissaoloihin voidaan puuttua?
• Miten myöhästelyyn ja luvattomiin poissaoloihin puututaan?
• Miten päihteiden väärinkäyttöön tulee reagoida?
• Miten toimin, jos työntekijä ei noudata annettuja ohjeita tai ei saavuta hänelle asetettuja tavoitteita?
• Minkälainen puuttumisprosessi häirintään ja epäasialliseen käytökseen tulisi työpaikalla olla?

Käytännönläheisten vinkkien lisäksi saat useita työpaikalla hyödynnettäviä malliasiakirjoja käyttöösi.

Ohjelma

Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet suhteessa työntekijöihin
– työnjohto-oikeus ja työsopimuksen merkitys tähän
– työehtosopimuksen noudattaminen ja merkitys
– työpaikan ohjeiden merkitys
– käytäntöjen vakiintuminen osaksi työsuhteen ehtoja
– sanktio työnjohto-oikeuden ylittämisestä

Yleisiä haastavia esimiestilanteita ja miten näihin tulisi puuttua käytännössä
– yhteistyökyvyttömyys ja sopimaton käytös
– häirintä
– alisuoriutuminen
– etätyön johtaminen
– päihteiden väärinkäyttö
– sairauspoissaolot
– työsuhteen päättäminen ja sopimus sen vaihtoehtona

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Peruutusehdot.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN