Etäkoulutus: Ulkomaalainen työntekijä -ajokortti

Työmarkkinoiden globalisoituminen ja työperäinen maahanmuutto Suomeen ja Suomesta muihin maihin haastaa työnantajat tarkastelemaan prosesseja, jotka liittyvät työntekijän palkkaukseen, verotukseen ja sosiaaliturvaan.

Kaksipäiväisessä koulutuksessa perehdytään työntekijän ja työnantajan velvollisuuksiin verotuksen näkökulmasta sekä EU:n sosiaaliturva-asetuksiin ja kahdenvälisiin sosiaaliturvasopimuksiin. Asioita käsitellään sekä Suomeen saapuvien että Suomesta lähetettävien henkilöiden näkökulmasta.

Ohjelma

8.50
(Etäyhteyden avaaminen)

9.00
Työnantajan velvollisuudet ulkomaalaisen työntekijän työsuhteessa
Ulkomaalaisen työnteko-oikeus

Työnteko-oikeuden perusteet ja poikkeukset
• Opiskelijat
• Kausityöntekijät
• Lähetetty työntekijä
• Työnteko-oikeuden kesto

Työntekijään sovellettavat työehdot
Palkka ja muut vähimmäisehdot
• Työajan hallinta
• Tasapuolinen kohtelu

Työolosuhteita koskevat työehdot
Työterveyshuolto
• Perehdyttäminen
• Tapaturmavakuuttaminen

Suomesta lähetetty työntekijä – Työnantajan velvollisuudet
Kohdemaassa sovellettava työehdot
• Pitkäaikaiset työkomennukset

Lakimies Joanna Ahokanto, Helsingin seudun kauppakamari

12.00-12.30
Lounastauko

12.30-15.00
Ulkomaantyö ja sosiaaliturva

Ulkomaantyön vakuuttamissäännöt
• EU:n sosiaaliturva-asetukset ja kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset
Työskentely ulkomailla – miten sosiaaliturva määräytyy
• EU-maat
• Sosiaaliturvasopimusmaat
• Sopimuksettomat maat
Mikä on A1-todistus ja mitä se merkitsee?
Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän työeläkevakuuttaminen Suomessa

Erityisasiantuntija, ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist, Eläketurvakeskus

15.00 tilaisuus päättyy

————————————————————————————————

(8.50
Etäyhteyden avaaminen)

9.00
Ulkomaalaisten työntekijöiden verotus Suomessa
• milloin verovelvollisuus syntyy?
• yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
• miten verosopimukset vaikuttavat Suomen oikeuteen verottaa tuloa?
• asiantuntijoita koskeva erityislainsäädäntö
• verovapaisiin korvauksiin liittyviä erityiskysymyksiä
• rakennusalan työntekijöiden veronumero

Työnantajan ja työntekijän menettely Suomessa
ennakkoperintä ja lähdeverotus
• tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Ulkomaisen vuokratyövoiman käyttö ja velvoitteet
kotimaisen työn tilaajan ja ulkomaisen työnantajan velvoitteet verotuksessa
• vuokratyöntekijän ilmoitusvelvollisuudet
• ulkomaiselle yritykselle maksetun työkorvauksen lähdeverotus

Ulkomaille työskentelemään lähetettävän työntekijän verovelvollisuus Suomessa
verosopimusten vaikutus
• milloin Suomi voi verottaa ulkomaanpalkan?
• kuuden kuukauden verovapaussäännön keskeinen sisältö ja soveltuminen
• miten ulkomailla saadut luontoisedut arvostetaan?
• verovapaiden korvausten maksaminen ulkomaantyössä

Työnantajan velvollisuudet Suomessa
milloin toimitetaan ennakonpidätys?
• mitä ilmoituksia ja minne annetaan?

Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto, tulorekisteriyksikkö

15.00
Tilaisuus päättyy

Helsingin seudun kauppakamarin järjestämän koulutuksen peruutusehdot löytyvät koulutuksen esittelysivulta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN