Etäkoulutus: Verottajan vaatimukset matkakustannusten korvaamiselle

Matkakustannusten korvaaminen ja muut matkustamiseen liittyvät erityissäännökset ovat aina verottajan mielenkiinnon kohteena. Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita työntekijälle aiheutuu työmatkan johdosta.

Koulutuksessa saat vastauksia muun muassa kysymyksiin

  • mistä matkoista korvauksia voidaan verottomasti maksaa?
  • miten korvaukset maksetaan, jos on useita toimipisteitä?
  • milloin voidaan maksaa verottomia koti- ja ulkomaan päivärahoja?
  • milloin matkasta voi syntyä veronalaista etua?
  • mitä matkalaskulta vaaditaan?
  • miten kustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin?

Lue lisää ja ilmoittaudu.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN