Etäkoulutus: Whistleblowing-ilmoitusten käsittely ja tietosuojavelvoitteet

Suomessa valmistellaan parhaillaan niin sanottua whistleblowing-lainsäädäntöä, joka mahdollistaa ilmoittajalle organisaatioissa tapahtuvien epäiltyjen väärinkäytöksien ja mahdollisen epäeettisen toiminnan turvallisen ilmoittamisen. Uusi lainsäädäntö perustuu EU:n direktiiviin, ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2022. Velvollisuus whistleblowing-kanavan käyttöönottoon koskee pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistäviä työntekijöitä, ja tätä pienemmät yritykset voivat ottaa kanavan käyttöön vapaaehtoispohjalta.

Whistleblowing-kanavan käyttöönotto ja ilmoitusten asianmukainen käsittely mahdollistaa turvallisen ilmoittamisen väärinkäytöksistä. Kanavan avulla yritys saa aikaisempaa matalammalla kynnyksellä tietoa mahdollista väärinkäytöksistä, jolloin niihin voidaan myös puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Whistleblowing-kanavan käyttöönotto on myös yksi osatekijä yrityksen vastuullisessa toiminnassa ja merkki myös esimerkiksi asiakkaiden suuntaan yrityksen vastuullisesta toimintakulttuurista.

Koulutuksessa käydään läpi uuden whistleblowing-sääntelyn tuomia käytännön vaatimuksia erityisesti pienten ja keskisuurteen yritysten näkökulmasta.

Ohjelma

Koskeeko whistleblowing-kanava PK-yrityksiä?

 •  Minkälaisia organisaatioita velvollisuus whistleblowing-kanavan perustamiseen koskee?
 •  Mitä tulee huomioida, jos ottaa whistleblowing-kanavan käyttöön vapaaehtoispohjalta?

Whistleblowing-kanavan käyttöönotto

 • Mitä vaatimuksia tulee huomioida ilmoituskanavan käyttöönotossa?
 • Keillä on oikeus tehdä ilmoituksia ilmoituskanavassa?
 • Miten ilmoituskanavasta tulee informoida?
 •  Voiko ilmoituskanavan hankkia ulkoiselta palveluntarjoajalta?

Ilmoitusten käsittely whistleblowing-kanavassa

 •  Miten whistleblowing-ilmoitukset tulee käsitellä?
 •  Mitä tietosuojavaatimuksia tulee huomioida ilmoitusten käsittelyn ja säilyttämisen osalta?
 •  Mitä tarkoittaa vastatoimien kielto, ja miten ilmoituksen kohdetta tulee suojata?

Peruutusehdot.

  Etunimi* Sukunimi* Yritys* Puhelin* Sähköposti*
  Laskutusosoite*
  Laskulla näkyvä viite, tilausnumero tms
  Erityisruokavalio Muuta

  Vaikuta ja verkostoidu

  – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN