Etäkoulutus: Whistleblowing-ilmoitusten käsittely ja tietosuojavelvoitteet

Whistleblowing-kanavan käyttöönotto ja tietosuojavelvoitteet Pk-yrityksille

Suomessa valmistellaan parhaillaan niin sanottua whistleblowing-lainsäädäntöä, joka mahdollistaa ilmoittajalle organisaatioissa tapahtuvien epäiltyjen väärinkäytöksien ja mahdollisen epäeettisen toiminnan turvallisen ilmoittamisen. Uusi Whistleblowing-lainsäädäntö perustuu EU:n whistleblowing-direktiiviin, ja lain on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2022. Velvollisuus whistleblowing-kanavan käyttöönottoon koskee pääsääntöisesti vähintään 50 työntekijää työllistäviä työntekijöitä, ja tätä pienemmät yritykset voivat ottaa kanavan käyttöön vapaaehtoispohjalta.

Whistleblowing-kanavan käyttöönotto ja ilmoitusten asianmukainen käsittely mahdollistaa turvallisen ilmoittamisen väärinkäytöksistä. Whistleblowing-kanavan avulla yritys saa aikaisempaa matalammalla kynnyksellä tietoa mahdollista väärinkäytöksistä, jolloin niihin voidaan myös puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Whistleblowing-kanavan käyttöönotto on myös yksi osatekijä yrityksen vastuullisessa toiminnassa ja merkki myös esimerkiksi asiakkaiden suuntaan yrityksen vastuullisesta toimintakulttuurista.

Koulutuksessa käydään läpi uuden Whistleblowing-sääntelyn tuomia käytännön vaatimuksia erityisesti pienten ja keskisuurteen yritysten näkökulmasta.

Ohjelma

Koskeeko whistleblowing-kanava PK-yrityksiä?

  •  Minkälaisia organisaatioita velvollisuus whistleblowing-kanavan perustamiseen koskee?
  •  Mitä tulee huomioida, jos ottaa whistleblowing-kanavan käyttöön vapaaehtoispohjalta?

Whistleblowing-kanavan käyttöönotto

  • Mitä vaatimuksia tulee huomioida ilmoituskanavan käyttöönotossa?
  • Keillä on oikeus tehdä ilmoituksia ilmoituskanavassa?
  • Miten ilmoituskanavasta tulee informoida?
  •  Voiko ilmoituskanavan hankkia ulkoiselta palveluntarjoajalta?

Ilmoitusten käsittely whistleblowing-kanavassa

  •  Miten whistleblowing-ilmoitukset tulee käsitellä?
  •  Mitä tietosuojavaatimuksia tulee huomioida ilmoitusten käsittelyn ja säilyttämisen osalta?
  •  Mitä tarkoittaa vastatoimien kielto, ja miten ilmoituksen kohdetta tulee suojata?

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Peruutusehdot.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN