Etäkoulutus: YT-neuvottelut kun työ vähenee

Yhteistoimintalakia ollaan uudistamassa. Ehdotetun uuden yhteistoimintalain keskeisin muutos olisi jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä. Lisäksi uuteen yhteistoimintalakiin sisältyisi jatkossa vain yksi neuvotteluvelvoitetta koskeva luku, joka koskisi sekä työvoiman käytön mahdollista vähentämistä että muiden olennaisten henkilövaikutusten johdosta käynnistettäviä neuvotteluja (muutosneuvottelut). Lakiin lisättäisiin myös säännökset henkilöstön edustuksesta työnantajan hallinnossa. Koulutuksessa käydään läpi uudistuvan yhteistoimintalain keskeiset muutokset sekä työvoiman vähentämistilanteissa sovellettavaksi tuleva yhteistoimintamenettely.

Ohjelma

Uusi yhteistoimintalaki – mikä muuttuu?
• Vuoropuhelun järjestäminen työpaikoilla
• Uudet muutosneuvottelut työpaikan muutostilanteissa
• Henkilöstön edustus työnantajan hallinnossa

Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä
• Yhteistoimintalain perusperiaatteet
• Yhteistoimintamenettelyn osapuolet
• Valmistautuminen yhteistoimintaneuvotteluihin
• Yhteistoimintamenettely – käytännön toteutus ja neuvotteluiden läpivieminen
• Työnantajan päätöksenteko
• Työnantajan yhteistoimintaneuvottelujen jälkeiset velvoitteet

Ilmoittaudu koulutukseen tästä.

Peruutusehdot.

 

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN