Excel grundkurs

Kursen ger dig grundkunskaper i Excel och under dagen bekantar vi oss med de nya egenskaperna i programmet. Vi går igenom hur man skapar och redigerar tabeller och tabellblad samt skapar grundkalkyler och funktioner. Efter utbildningen känner du till hur Excel fungerar i olika datainmatningssituationer.

Utbildningen är avsedd för personer som har lite erfarenhet av Excel eller som vill effektivera sina användarkunskaper.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Excel grundanvändning
• Menyflikarna och Excel användarsnitt
• Hantering av filer
• Excel filformat
• Vyer och zoom
• Hantering av blad

Att mata in och formatera data
• Att välja celler
• Att mata in data och att ångra inmatningen
• Att ta bort data från celler, ersätta och redigera
• Att kopiera och att fylla serier
• Att formatera data, t.ex. tal eller text
• Att lägga till och ta bort rader
• Flash Fill

Tabellens utseende och layout
• Att formatera typsnitt
• Att justera text
• Att skapa en vacker tabell: formatera som tabell
• Formatera celler snabbt: färdiga cellstilar
• Radbredd och höjd
• Celler med flera rader: justering av text och radbytet i cellen
• Att skapa bättre läsbarhet för data: villkorsstyrd formatering

Grundkalkyleringar och funktioner
• Att skapa en formel
• De viktigaste grundfunktionerna
• Att skapa en funktion genom en styrd hjälpfunktion
• Relativa och absoluta cellreferenser

Visualisering av data genom diagram
• Att skapa diagram från en tabell
• Grunddiagramtyper
• Ett mer informativt diagram: layout på diagrammet

Att hantera stora datahelheter
• Att sortera data
• Att fästa rubriker
• Att dela på en tabell
• Att välja med snabbkommandon

Utskrift och förhandsgranskning av data
• Utskrift och förhandsgranskning
• Alternativ för utskriftsfönstret
• Specifik definition av utskriftsområdet genom fliken sidlayout
• Att lägga till sidhuvud- och fot
• PDF-filer
• Att repetera rubriker på alla sidor

16.00 Kursen avslutas

12.00-13.00 Lunch
14.00 Eftermiddagskaffe

 

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och kursmaterial.

Annulleringsvillkor
Anmälningar till kursen är bindande men anmälningar kan annulleras avgiftsfritt senast under kursens sista anmälningsdag. Annulleringar efter att anmälningstiden har gått ut faktureras med hälften av deltagaravgiften. Annulleringar som görs två dagar innan kursen eller senare faktureras med hela deltagaravgiften. Vid sjukdomsfall faktureras halva deltagaravgiften. Företaget kan dock skicka en annan anställd istället för den som har blivit förhindrad eller insjuknat.

Villkor för att kursen ska anordnas är att antalet deltagare uppgår till minimiantal per kurs.

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN