Förmannens ansvar för arbetarskydd samt verktyg vid konflikter och utmaningar på arbetsplatsen

Som förman står man ibland inför utmanande situationer på arbetsplatsen. För att kunna förebygga problem och smidigt ingripa i utmanande situationer är det till fördel att vara insatt i arbetsgivarjuridiken. Vad ingår i arbetsgivarens ansvar för arbetarskyddet och vilken roll har företagshälsovården? Hur kan arbetsgivaren identifiera och ingripa i osakligt beteende på arbetsplatsen? Känner du till vad arbetsgivaren och du som förman har rätt att kräva av de anställda i samband med sjukfrånvaro?

Denna kurs utgör den tredje delen av tre separata kurstillfällen där DKCO Advokatbyrå Ab redogör för vilka rättigheter och skyldigheter du som förman har samt hur du praktiskt ska gå till väga för att hantera vanliga utmaningar som du som förman utsätts för. Vi behandlar bland annat frågor om hur du som förman löser problem med underprestation, konflikter, osakligt beteende och sjukfrånvaro. Under föreläsningsserien får du även konkreta tips om rekryteringsprocessen och hur du kan gå till väga för att korrekt hantera hävning eller uppsägning av ett anställningsförhållande.

Program

 • Förmannens ansvar för arbetarskydd
  • Arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt
  • Vilket ansvar har förmannen för arbetssäkerheten på arbetsplatsen?
  • Arbetstagarnas skyldigheter
  • Företagshälsovård
 • Hantering av konflikter och osakligt beteende
  • Aktsamhets-, lojalitets- och tystnadsplikt
  • Vad är osakligt beteende/trakasserier och vad är inte?
  • Samarbetsproblem, dålig attityd och konflikter
  • Hur ingripa?
 • Hantering av sjukfrånvaro
  • Vad har arbetsgivaren rätt att kräva?
  • Hur ska du som förman hantera en hög sjukfrånvaro? Vad kan du göra och när har du rätt att ingripa?
  • Hur hantera sekretessen? Vad kan du informera om?

Annulleringvillkor