Förmannens rättigheter och skyldigheter

Förmansrollen medför såväl rättigheter som skyldigheter. Med stöd av direktionsrätten har arbetsgivaren och förmannen bland annat rätt att ensidigt fatta vissa beslut. Var går egentligen gränsen för vad som omfattas av direktionsrätten och vad som inte omfattas av den? Känner du till vilka möjligheter förmannen har att leda arbetet och ge instruktioner för arbetets utförande? Vad är det då som gäller om en anställd inte presterar på den nivå arbetsgivaren förväntar sig? Vilka verktyg för att förebygga och hantera underprestation har förmannen till sitt förfogande?

Denna kurs utgör den första delen av tre separata kurstillfällen där DKCO Advokatbyrå Ab redogör för vilka rättigheter och skyldigheter du som förman har samt hur du praktiskt ska gå till väga för att hantera vanliga utmaningar som du som förman utsätts för. Vi behandlar bland annat frågor om hur du som förman löser problem med underprestation, konflikter, osakligt beteende och sjukfrånvaro. Under föreläsningsserien får du även konkreta tips om rekryteringsprocessen och hur du kan gå till väga för att korrekt hantera hävning eller uppsägning av ett anställningsförhållande.

Program

 • Förmannens roll och arbetsgivarens direktionsrätt
  • Vilka rättigheter och skyldigheter innebär direktionsrätten?
  • Vilka ändringar har arbetsgivaren rätt att ensidigt fatta beslut om?
  • Vad ligger utanför direktionsrätten och hur hanterar man dessa frågor på ett korrekt sätt?
  • Opartiskt bemötande och förbud mot diskriminering
 • Förmannens vägledning om arbetets utförande och hantering av underprestation
  • Vad kan förmannen kräva av de anställda?
  • Vad är underprestation?
  • Bedömning av underprestation – vad har man rätt att kräva som förman?
  • Förebyggande av underprestation
  • Underprestation ett faktum – hur hantera?
  • Tillsägelser och varningar
  • Vad krävs för uppsägning till följd av underprestation?

Annulleringvillkor