Förskottsuppbörd 2025

Program 
Preliminärt innehåll:

Ändringar i inkomstbeskattning och arbetsgivaravgifter

  • Stats-, kommunal- och kyrkoskatt
  • Sjukförsäkrings-, pensions- och arbetslöshetsavgifter
  • Skatteavdrag
  • Övriga skatteändringar

Förskottsinnehållning och källskatt 2025

  • skattekortsuppgifter och verkställandet av förskottsinnehållning
  • löner och ersättningar till utländska arbetstagare
  • övrigt aktuellt

Kostnadsersättningar och förmåner 2025

  • skattefria resekostnadsersättningar
  • naturaförmåner
  • skattefria personalförmåner

Annulleringvillkor