Förskottsuppbörden 2020

På förskottsuppbördskursen går vi igenom aktuella frågor och ändringar gällande löneadministrationen och inkomstbeskattningen årsskiftet 2019/2020. Vi kommer också bland annat att diskutera ändringar gällande inkomstregistret samt Skatteförvaltningens uppdaterade anvisningar om bland annat bonusförmåner, källskatt och personalförmåner.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Ändringar i inkomstbeskattning och arbetsgivaravgifter 2020
– skatter och avgifter
– skatteavdrag
– arbetsgivarens socialskyddsavgift
– pensionsavgifter och arbetslöshetsavgifter

Förskottsinnehållning och källskatt 2020
– verkställandet av förskottsinnehållning
– aktuella frågor och svar gällande inkomstregistret
– nya anvisningar gällande löner och ersättningar till utländska arbetstagare

Kostnadsersättningar och förmåner
– skattefria resekostnadsersättningar
– naturaförmåner
– skattefria personalförmåner

12.00-13.00 Kursen avslutas med gemensam lunch

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch och kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Annulleringsvillkor.

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN