Från expert till förman

Från expert till förman utbildningsdagen riktar sig till personer som vill tydliggöra sin förmansroll och utveckla sätt att styra och prioritera både eget och andras arbete. Vad innebär förmanskapet? Vilka förväntningar ställs på förmannen? Vilka roller består förmanskapet av? Vilka situationer bör en förman ta tag i?

Målet är att skapa en tydlig förmansroll och träna de färdigheter en förman bör ha för att leda människor, leda utveckling och ta itu med besvärliga situationer.

Dagen består av tre teman och byggs upp genom korta föreläsningar varvade med erfarenhetsutbyten, övningar och reflektioner.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Förmansrollen
Mål: Identifiera förmansrollen och se vilka gränsdragningar som bör göras mellan expertrollen och förmansrollen.
– att skapa en roll
– att förtydliga roller för att förbättra kommunikation
– att inse rollernas betydelse för gruppdynamiken

Leda utveckling
Mål: Träna färdigheten att styra in gruppen på lösningar, så den är motiverad, tar ansvar och verkställer förändringen eller utvecklingen
– att förtydliga förväntningar
– att ge uppskattande feedback
– att välja fokus och följa upp

Att kommunicera i besvärliga situationer
Mål: Uppmuntra och utmana till engagemang och glädje i arbetet även i besvärliga situationer
– att ta itu med besvärliga situationer och konflikter
– att förtydliga kommunikationen
– att fungera coachande

16.00 Kursen avslutas

12.00-13.00 Lunch
14.00 Eftermiddagskaffe

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Annulleringsvillkor.

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN