Från vision till strategi

Vad är strategi? På vilket sätt blir strategiarbetet inspirerande, nyttigt och användbart?
Utmaningen i många företag och organisationer är att strategiarbetet inte uppfattas som värdefullt. Man har kanske dåliga erfarenheter av tidigare arbete med strategier, vilket har resulterat i ett dokument som inte har haft betydelse i praktiken. Det här ska vi ändra på nu!
Målet med den här kursen är att deltagarna får en förståelse för olika strategiska begrepp, dvs. vision, mission, värderingar, mål och strategier, samt att de lär sig hur dessa hör ihop och stöder varandra. Under den här kursen lär du dig hur du ska göra upp en vision och mission för ditt företag eller organisation. Du lär dig också om innebörden av värderingar och hur de är kopplade till strategi. Vi behandlar också hur man gör upp mål och strategier för att kunna nå målen. Vi tacklar vanliga fallgropar med strategi och pratar om ledarskapet av strategin. Du får ett konkret verktyg: strategikartan, som du kan använda för utvecklande och verkställande av strategier i ditt företag/din organisation.
Om du vill fördjupa och bredda dina kunskaper och färdigheter i strategi rekommenderas att du efter den här kursen går kursen ”Nyttiga verktyg för strategi”.

Innehåll:

  • vad är strategi och hur hör det ihop med vision
  • mission, mål och värderingar
  • strategikartan
  • strategi i praktiken
  • vad är en bra strategi, typiska fallgropar,
  • några viktiga strategiska verktyg

Metod: Föreläsning, grupparbeten

Delta gärna också i kursen Strategiska verktyg som vi håller 4.12.

Annulleringvillkor