GDPR har trätt i kraft-vad sker nu?

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas 25.5.2018, och har märkbara effekter på behandlingen av personuppgifter och ansvarsfrågor. GDPR förutsätter att den registeransvariga planerar och har kontroll över behandlingen av personuppgifter.

På kursen går vi igenom personuppgifternas livscykel för att ge deltagaren bättre förutsättningar att förstå sitt eget personuppgiftsflöde, samt för att kunna identifiera och hantera risker som är förenade med personuppgiftbehandling. Kursen fokuserar på praktiska aspekter av personuppgiftsbehandling, och under kursen går vi även igenom praktiska exempel som belyser hur man ska hantera olika delar av GDPR.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Repetition av GDPR
• Deltagaren får en översikt av vad GDPR innebär i form av terminologi, rättigheter och skyldigheter.

Dataskydd och företagskulturen
• Vikten av att GDPR inte är en engångshändelse utan ett fortlöpande arbete uppbackat av hela ledningen.
• Intern ansvarsfördelning och dataskyddsombud.

Kontroll över personuppgifternas livscykel
• Planering av behandlingen av personuppgifter från första insamling till slutlig radering.
• Konsekvensbedömning och riskhantering – att förbereda sig på riskerna och förebygga dem.
• Den registrerades rättigheter – att planera behandlingen av personuppgifter för att kunna hantera registrerades begäran.
• Personuppgiftsbiträden – viktiga avtalsvillkor och deras innebörd.
• Personuppgiftsincidenter – att förbereda sig på det värsta.
• Övervakande myndigheter – deras befogenheter och risken för reprimander.

12.00-13.00 Kursen avslutas med gemensam lunch

 

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch och kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

 

Annulleringsvillkor:
Anmälningar till kursen är bindande men anmälningar kan annulleras avgiftsfritt senast under kursens sista anmälningsdag. Annulleringar efter att anmälningstiden har gått ut faktureras med hälften av deltagaravgiften. Annulleringar som görs två dagar innan kursen eller senare faktureras med hela deltagaravgiften. Vid sjukdomsfall faktureras halva deltagaravgiften. Företaget kan dock skicka en annan anställd istället för den som har blivit förhindrad eller insjuknat.

Villkor för att kursen ska anordnas är att antalet deltagare uppgår till minimiantal per kurs.

 

 

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN