Handelskammarens förmansdag: Hållbart förmanskap

Säkra och välmående förmän har en nyckelroll i det operativa ledarskapet i organisationerna.
Vi behandlar förmannens roll som ledare och utvecklare och riktar blickarna framåt med bland annat
verktyg som psykologisk trygghet och ett coachande ledarskap.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Förmannen som ledare och den egna förmansrollen

Leda som förman
• förmannen är i nyckelposition mellan ledning och medarbetare.
• ledarskapets grundstenar: ansvar och förtroende
• ledarskap är att utveckla människor, kunnande och verksamhet

Att växa in i förmansrollen
• olika roller i att leda verksamhet och leda människor
• hitta och må bra i din egen förmansroll

Förmannen leder och utvecklar människor

Leda individer vs. arbetsgemenskap
• anpassa ditt ledarskap till individ och situation
Skapa psykologisk trygghet för välmående och resultat
• i en trygg arbetsgemenskap finns det mod för personliga risker vilket ger bättre välmående och därmed bättre arbetsresultat

Verktyg i förmanskapet: Ett coachande ledarskap
• ett coachande sätt ökar personernas engagemang, ansvarstagande och självständighet
Verktyg i förmanskapet: Det utvecklande samtalet
• ersätt utvecklingssamtalets kontroll, statistik och förslag med konstruktiv feedback och en gemensam diskussion om personligt aktuella utmaningar, möjligheter och lösningar

Dagens sammanfattning och guldkorn

16.00 Kursen avslutas

12.00-13.00 Lunch
14.00 Eftermiddagskaffe

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och elektroniskt kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Annulleringsvillkor

 

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN