Handelskammarens förmansdag: Hållbart förmanskap

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Förmannen som ledare och den egna förmansrollen

Leda som förman
• förmannen är i nyckelposition mellan ledning och medarbetare.
• ledarskapets grundstenar: ansvar och förtroende
• ledarskap är att utveckla människor, kunnande och verksamhet

Att växa in i förmansrollen
• olika roller i att leda verksamhet och leda människor
• hitta och må bra i din egen förmansroll

Förmannen leder och utvecklar människor

Leda individer vs. arbetsgemenskap
• anpassa ditt ledarskap till individ och situation
Skapa psykologisk trygghet för välmående och resultat
• i en trygg arbetsgemenskap finns det mod för personliga risker vilket ger bättre välmående och därmed bättre arbetsresultat

Verktyg i förmanskapet: Ett coachande ledarskap
• ett coachande sätt ökar personernas engagemang, ansvarstagande och självständighet
Verktyg i förmanskapet: Det utvecklande samtalet
• ersätt utvecklingssamtalets kontroll, statistik och förslag med konstruktiv feedback och en gemensam diskussion om personligt aktuella utmaningar, möjligheter och lösningar

Dagens sammanfattning och guldkorn

16.00 Kursen avslutas

12.00-13.00 Lunch
14.00 Eftermiddagskaffe

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och elektroniskt kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Annulleringsvillkor

 

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN