Handelskammarens skattedag – Fullbokad

På skattedagen får du den nyaste informationen om beskattning och bokföring. Passa samtidigt på att utbyta erfarenheter med kollegor från andra företag.

Inom beskattningen är det flera förändringar att vänta när regeringsprogrammets förslag börjar verkställas och även gällande skattedeklarationerna förväntas det ske förändringar. Under dagen går vi också igenom Skatteförvaltningens senaste anvisningar och kommande ändringar i momslagen, bland annat gällande call-off lager.

I delen om bokföring och bokslut behandlas de mest aktuella bitarna, dvs. slopandet av kravet på aktiekapital och periodisering och värdering av bestående aktiva. Naturligtvis får vi även de senaste hälsningarna från Bokföringsnämnden.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Aktuellt om beskattningen
• Regeringsprogrammet och budgetförslaget
• Ändringar gällande skattedeklarationer
• Slopandet av aktiebolagens inkomstkällor samt dess inverkan på begreppet anläggningstillgångar
• Ändringar gällande placeringsförsäkringar och aktiesparkonto / lönar det sig att investera via sitt bolag?
• Rättspraxis gällande beskattningen

Aktuellt om bokföring och bokslut
• Slopandet av kravet på aktiekapital
• Periodisering och värdering av bestående aktiva
• Senaste nytt från bokföringsnämnden
• Bokslut och noter för mikro- och småföretag
• Att beakta vid bokslutet
•På gång och på kommande för bokföring och bokslut

Övrigt aktuellt
• Ändringar gällande bygganmälningar
• Aktuellt om inkomstregistret
• Lag om nätfakturor från 1.4.2019
• Ändringar i momslagen från 1.1.2020
• Maximivärde för moms på eget bruk vid grynderverksamhet
• Skatteförvaltningens senaste anvisningar

16.00 Kursen avslutas

12.00-13.00 Lunch
14.00 Eftermiddagskaffe

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och elektroniskt kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Annulleringsvillkor

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN