Detta är kursen för dig som fungerar som arbetsgivare eller förman och som funderar över vilka regler
som gäller vid sjukledighet och hur man kan handskas med problemfall.

Hur hanterar man situationer där arbetstagare kontinuerligt är frånvarande från arbetet?
Hur hanterar man en längre tids arbetsutmattning? Vad kan man som arbetsgivare eller förman göra utan att bryta mot arbetslagstiftningen? Hur ingriper man när man misstänker att arbetstagaren missbrukar sin sjukfrånvaro? Hur bör du som förman hantera trakasserier och arbetsplatsmobbning?

Under kursen kommer vi att behandla problemsituationer och lösningsmodeller som är anknutna till sjukledighet och trakasserier genom praktiska exempel. Du kommer att få praktiska tips på hur du kan ta itu med fall där det finns misstankar om att arbetstagaren missbrukar sin sjukledighet och hur du ska hantera trakasserier.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Arbetstagarens sjukfrånvaro
● Vad gäller och vad är förutsättningarna för sjukledighet?
● Vad gäller vid misstanke om ogrundad sjukfrånvaro?
● Sjukfrånvaro till följd av konflikter på arbetsplatsen
● Arbetstagarens verksamhet under sjukledigheten, t.ex. resor, annat jobb eller studier
● Sjukledighetens orsak, t.ex. olycka på arbetstagarens fritid
● Arbetstagaren försummar läkarens vårddirektiv och förlänger sjukskrivningen
● Arbetstagaren är kontinuerligt hemma för vård av sjukt barn
● Arbetstagaren kommer tillbaka på jobb innan sjukskrivningstiden gått ut

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid sjukfrånvaro
● Arbetsgivarens möjlighet att vägra betala lön för sjukledigheten
● Arbetsgivarens möjlighet att tilldela arbetstagaren annat ersättande arbete
● Arbetstagaren vägrar medverka – arbetsgivarens rätt att kräva utredning vid sjukfrånvaro
● Möjlighet att få hjälp från företagshälsovården
● Arbetsgivarens möjlighet att säga upp arbetstagaren p.g.a. sjukfrånvaro

Förmannens hantering av trakasserier och arbetsplatsmobbning
● Vad har jag som förman/arbetsgivare för skyldigheter och rättigheter vid trakasserier och arbetsplatsmobbning?
● Hur hanterar man problemsituationer och påståenden om trakasserier på arbetsplatsen?
● Vad ska man göra och inom vilken tid ska man agera?
● Arbetsledning eller trakasseri?
● Vad gäller ifall du själv som förman/arbetsgivare blir beskylld för trakasserier?

12.00-13.00 Kursen avslutas med gemensam lunch

 

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch och kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.


Annulleringsvillkor

Anmälningar till kursen är bindande men anmälningar kan annulleras avgiftsfritt senast under kursens sista anmälningsdag. Annulleringar efter att anmälningstiden har gått ut faktureras med hälften av deltagaravgiften. Annulleringar som görs två dagar innan kursen eller senare faktureras med hela deltagaravgiften. Vid sjukdomsfall faktureras halva deltagaravgiften. Företaget kan dock skicka en annan anställd istället för den som har blivit förhindrad eller insjuknat.

Villkor för att kursen ska anordnas är att antalet deltagare uppgår till minimiantal per kurs.