Hur gör du en lyckad rekrytering och vad gäller vid avslutande av ett anställningsförhållande?

Rekrytering av ny personal är en viktig del av förmannens arbetsuppgifter. Har du koll på hur du ska gå till väga för en lyckad rekryteringsprocess och vad anställningsbeslutet får grunda sig på? Känner du till hur prövotiden kan användas och vad som gäller om du vill avsluta ett anställningsförhållande under den anställdas prövotid? Vad gäller i övrigt i fråga om avslutande av anställning? Har du koll på vilka steg som förutsätts för att uppsägningen ska gå rätt till och vad förutsätts av dig som förman?

Denna kurs utgör den andra delen av tre separata kurstillfällen där DKCO Advokatbyrå Ab redogör för vilka rättigheter och skyldigheter du som förman har samt hur du praktiskt ska gå till väga för att hantera vanliga utmaningar som du som förman utsätts för. Vi behandlar bland annat frågor om hur du som förman löser problem med underprestation, konflikter, osakligt beteende och sjukfrånvaro. Under föreläsningsserien får du även konkreta tips om rekryteringsprocessen och hur du kan gå till väga för att korrekt hantera hävning eller uppsägning av ett anställningsförhållande.

Program

 • Rekrytering och anställning
  • Rekryteringsprocessen
  • Anställningsintervju – vad får man fråga?
  • Vad kan anställningsbeslutet grundas på?
  • Jämlikhet och jämställdhet i rekryteringen
  • Användning av prövotiden
  • Avslutandet av anställningen under prövotiden
 • Avslutande av anställning
  • Vad förutsätts för uppsägning?
  • Uppsägning eller hävning?
  • Förbjudna uppsägningsgrunder
  • Hur ska man gå till väga?

Avtal om anställningsförhållandets upphörande

Annulleringvillkor