Hyväksytty myyntijohtaja -kurssi

Nosta myynnin johtaminen uudelle tasolle!

Puoli vuotta kestävä neliosainen HMJ-kurssi on suunnattu b2b-myynnin johtotehtävistä kiinnostuneille tai niissä toimiville.
Kurssin tavoitteena on valmentaa osallistujia myyntiorganisaation suorituskyvyn nostamiseen sparraamalla nykyaikaisia keinoja myynnin johtamiseen.
Strategisen ajattelun kehittämisen lisäksi kurssilla käydään läpi etenkin myyjien henkilöstöjohtamista, myynnin suunnittelua ja myynnin johtamisen yleisimpiä kehityskohteita. Kurssi sopii myös vientimyyntiä tekeville b2b-yrityksille.

Sparraustyyppisen opiskelun lisäksi kurssilla tehdään osallistujan toimesta oman yrityksen myyntistrategia sekä kuullaan 3 eri case-esimerkkiä myynnin johtamisesta ja käytännöistä erilaisissa myyntiorganisaatioissa.
Kurssi on tyyliltään proaktiivinen, ja kurssin aikana osallistujat pääsevät jakamaan kokemuksia ja verkostoitumaan keskenään. Lisäksi osallistujilla on käytössään keskusteluryhmä sekä yhteinen sähköinen alusta, jossa on tehtäviä, videoita ja muuta oppimismateriaalia myynnin johtamiseen liittyen.

 

Sisältö

 1. Myynnin strategia ja suunnittelu 30.8.2019 klo 8.00-12.00
• Myyntistrategian laadinta
• Myyntikanavien etsiminen ja valinta
• Myyntiorganisaation rakentaminen
• Myynnin johtamisen erityispiirteet kasvu- ja vientiyrityksessä
• Ohjeet myyntistrategia-tehtävään
• Case: Tuomas Anttila, myyntijohtaja, Pohjanmaan Rakennuspelti Oy (PRP)
Tuomas Anttila on työskennellyt rakennusalalla myynti,- asiantuntija ja esimiestehtävissä 8 vuoden ajan. Aikaisempi työkokemus hänellä on konepajateollisuuden tuotannon esimiestehtävistä. Tällä hetkellä Tuomas toimii PRP julkisivuliiketoiminnasta vastaavana myyntijohtajana. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat B2B-myynti, liiketoiminnan,- ja myyntistrategian johtaminen.

2. Myynnin tavoitteet ja mittarit 1.10.2019 klo 8.00-12.00
• Myynnin tekemisen auditointi
• Myynnin ja myyntityön tavoitteiden asettaminen
• Myynnin mittarit ja seurantajärjestelmät
• Myyjien palkkamallit ja työsopimukset
• Case: Jan Tapanainen, myyntijohtaja, MSK Group Oy
Jan Tapanainen työskentelee MSK Group Oy:ssä sopimusvalmistuksesta vastaavana myyntijohtajana. Hänellä pitkä kokemus myynnin johtamisesta niin arjesta kuin strategiselta tasolta hallitustyöskentelystä lähtien.  Janin erityisosaamista ovat kansainvälinen B2B-myynti sekä liiketoiminta, myyntistrategiat ja tuotejohtaminen.

3. Myyjien johtaminen ja esimiestyö 1.11.2019 klo 8.00-12.00
• Johtamiskäytännöt ja johtamisen työkalut
• Huippuesimies myynnin näkökulmasta
• Myyjien päivittäinen henkilöstöjohtaminen ja valmentaminen
• Myyjätyypit ja motivointi eri tilanteissa
• Case: Ville Lahti, myyntijohtaja, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa
Ville Lahti on työskennellyt finanssialalla myynti-, asiantuntija ja esimiestehtävissä 18 vuoden ajan. Tällä hetkellä hän toimii LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan myyntijohtajana. Villen erityisosaamisalueita ovat asiantuntijapalveluiden myynti, b to b-myynti, osaamisen johtaminen sekä myyntikulttuurin johtaminen.

4. Myynnin tukeminen 29.11.2019 klo 8.00-14.30
• Myyntiä tukeva markkinointi
• Social Selling
• Myyntiorganisaation tehon nostaminen
• Myyntiä tukeva muu henkilöstö
• Strategiatehtävien ja esittely
• Yhteenveto ja päätössanat, todistusten jakaminen

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN