Incoterms 2020

Incoterms – bakgrund samt utveckling

  • Vad bör man förstå?
  • Vad är det som leveransvillkoret klargör?

Hur bör man använda Incoterms 2020

  • Vem bestämmer
  • Vad bör och skall man ta i beaktande

Incoterms 2020 genomgång av 11 leveranvillkor

  • 7 leveranvillkor som tillämpar sig alla transportsätt
  • 4 leveransvillkor som tillämpar sig för sjötransporter
  • exempelsituationer

Fraktförarens ansvar och transportförsäkring

  • Fraktförarens ansvar för skador vs. Transportförsäkringens försäkringsskydd
  • Kort sammandrag av försäkringsvillkor och -skydd
  • Återgärder vid transportskada

Annulleringsvillkor