Inkomstregistret togs i bruk – vad ändrades?

Inkomstregistret har under året i viss mån justerats och ska fungera fullt ut från början av år 2020. Under kursen tar vi upp frågor kring bland annat obligatoriska och kompletterande uppgifter, arbetsgivarens särskilda anmälan, särskilda frågor samt ändringar i anvisningarna gällande inkomstregistret. Kursen är avsedd att ge en överblick av anvisningar gällande uppgifter som ska meddelas till inkomstregistret.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Uppgifter som ska anmälas
• allmänt
• obligatoriska uppgifter och kompletterande uppgifter
• betalningsdag och löneperiod
• ändringar från 1.1.2020

Särskilda frågor
• ogrundad förmån och förskottslön
• kostnadsersättningar och natura förmåner
• internationella situationer
• arvode till styrelsemedlemmar
• personalförmåner

Uppgifter till olika informationsmottagare
• FPA
• olycksfallsförsäkringsbolagen

Arbetsgivarens särskilda anmälan
• vilka uppgifter
• avdrag från socialskyddsavgiften

Olika anmälningssystem

Frågor och svar gällande inkomstregistret

12.00-13.00 Kursen avslutas med gemensam lunch

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch och kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Annulleringsvillkor

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN