Innan det hettar till – för dig som har ett utmanande samtal att göra

Mål och syfte:  Att veta hur jag genomför det svåra samtalet – när det helt enkelt inte fungerar som det ska. Hur jag kan förebygga och skapa en arbetssituation så medarbetaren ges förutsättningar att levererar och hur man tar det vidare om det inte funkar

Målgrubb: För dig som har en arbetsledande funktion eller stöttar vid det svåra samtalet – ledare, förman och HR

Efter den här sittningen ska du ha med dig förutsättningar och verktyg för att ta samtalet ingen vill ta – när det helt enkelt inte funkar.

Program

Första delen

• Det coachande förhållningssättet
• Förståelse för hur motparten kan reagera och hur jag kan hantera det.  Det coachande       förhållningssättet
• Feedbacktrappan och emotionell reaktion
• Uppriktigt och utvecklande ledarskap – snällhetskultur leder till stagnation
• Hur jag kan göra för att veta om något behöver förstärkas – krav kontroll stöd
• Skilja på sakfrågan och person

Andra delen
• Påbörja gemensamma resan – för att förebygga varning
• Varning – hur gör man
• Samtalet
• Om det ändå inte funkar
• Dokumentera och följ upp