Löneräknarens dag

Det händer inom arbetsrätten; en ny arbetstidslag träder i kraft, reglerna gällande uppsägning av personliga orsaker har ändrats och ändringar i semesterlagen är på kommande. I fråga om löntagarbeskattningen har inkomstregistret tagits i bruk samtidigt som skattekortsystemet reformerades från början av detta år. Dessa frågor och annat aktuellt behandlas på årets löneräknardag.

Aktuellt om arbetsrätt:

 • Ny arbetstidslag
 • Uppsägningsskyddet i småföretag
 • Arbetsavtal med varierande arbetstid
 • Ändringar i semesterlagen
 • Övriga frågor gällande semesterlagen

Aktuellt om förskottsuppbörd

 • Inkomstregistret nu och år 2020
 • Ändringar i inkomstskattelagen
 • Uppdaterade och nya anvisningar från Skatteförvaltningen; bland annat
  • Verkställandet av förskottsinnehållningen
  • Resekostnadsersättningar inom specialbranscher
  • Internationella situationer
 • Aktuell rättspraxis

16.00 Kursen avslutas

12.00-13.00 Lunch
14.00 Eftermiddagskaffe

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och elektroniskt kursmaterial.

Annulleringsvillkor
Anmälningar till kursen är bindande men anmälningar kan annulleras avgiftsfritt senast under kursens sista anmälningsdag. Annulleringar efter att anmälningstiden har gått ut faktureras med hälften av deltagaravgiften. Annulleringar som görs två dagar innan kursen eller senare faktureras med hela deltagaravgiften. Vid sjukdomsfall faktureras halva deltagaravgiften. Företaget kan dock skicka en annan anställd istället för den som har blivit förhindrad eller insjuknat.

Villkor för att kursen ska anordnas är att antalet deltagare uppgår till minimiantal per kurs.

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN