Distanskurs: Löneräknarens dag 20-21.4

Kursen genomförs som nätkurs med hjälp av Microsoft Teams.

Under löneräknardagen diskuterar vi aktuella frågor gällande lönehanteringen. Vi tar bland annat upp erfarenheter och problem med den nya arbetstidslagen, ändringarna i semesterlagen, frågor gällande inkomstregistret samt aktuellt gällande förskottsuppbörd och arbetsgivaravgifter.

Kursen är uppdelad på två dagar, 20.4 och 21.4.

Program och tidtabell

Tidtabellen är samma för båda kursdagarna:

kl. 8.45 Inloggning
kl. 9.00 Kursen inleds
kl. 12.00 Kursen avslutas

Programmet nedan fördelas på de två kursdagarna:

Aktuellt gällande arbetsrätt:
• tillfälliga ändringar i arbetslagstiftningen pga coronaläget
Den nya arbetstidslagen, bland annat:
• olika flextidsarrangemang
• maximala antalet arbetstimmar
Extra lediga dagar enligt semesterlagen
• när ges extra lediga dagar?
• lön eller ersättning för extra lediga dagar
• arbetsgivaravgifter på lön för extra lediga dagar
Övriga aktuella frågor gällande arbetsrätt

Aktuellt gällande förskottsuppbörd och arbetsgivaravgifter:
• inkomstregistret; frågor och problem
• när ska förskottsinnehållning verkställas?
• arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift
• källskatt på lön
• källskatt på arbetsersättningar
• övriga aktuella frågor gällande förskottsuppbörd: uppdaterade anvisningar från Skatteförvaltningen

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Annulleringsvillkor

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN