Nyttiga verktyg för strategi

Hur ska man utveckla framgångsrika strategier och verkställa dem i praktiken?
Strategi blir ofta ett otydligt begrepp i organisationer och företag och ibland är det svårt att riktigt veta hur man ska göra upp strategier.
Den här kursen utvecklar dig till en strategisk ledare som förstår och kan analysera strategier, välja strategier och verkställa strategier. Inom varje delområde för strategisk ledning finns olika nyttiga verktyg som du kan använda dig av. Under kursens gång bekantar vi oss med dessa och du får också öva på att använda dem i praktiken. Vi går bland annat igenom PESTEL-analys, affärsmodell-analys, och den blåa oceanens strategi. Dessutom får du lära dig om olika strategiska verktyg för val av produkter, tjänster och marknader. Vi behandlar också hur strategin framgångsrikt kan verkställas i praktiken.

Innehåll:

  • Vi går igenom olika verktyg för strategisk analys, val av strategi och implementering av strategi.
  • Vi analyserar organisationen/företaget internt och externt och exempel på verktyg som behandlas under kursen är SWOT, PESTEL och VRIO, som används för att analysera företagets resurser.
  • Under kursens gång går vi också igenom olika verktyg för produkt- och marknadsutveckling, konkurrent- och intressent-analyser.
  • Du får också lära dig om nya och intressanta verktyg, tex den blåa oceanens strategi, som hjälper ditt företag att skapa värde på ett unikt sätt.

Metod: Föreläsning, grupparbeten

Annulleringvillkor