Professionellt kundbemötande

Ämnet kundbemötande blir allt mer viktigt i takt med att kommande generation och även nuvarande generation alltmer kommunicerar via nätet. God, enkel och tydlig service glöms lätt av i apparnas fartfyllda värld.

Dock får vi komma ihåg att människor, även den ”moderna människan” påverkas och agerar utifrån upplevda känslor.
Det kan vi se i den omskakande värld vi nu befinner oss i.

PROGRAM

  • Vad kan vi göra för att få kunder att känna sig sedda? (en av de vanligaste kommentarerna i personalundersökningar är bristen på att uppleva sig sedda och känna tillit)
  • Signalvärden som stärker kundens upplevelser / Kommunikations val.
  • Attityd bestämmer alltid utfall.
  • Förstå din kund först innan du försöker bli förstådd. Medvetet lyssnande / träna lyssnande och iakttagelser.
  • Personalens kollektiva ansvar för kundens upplevelser – rollen som god ambassadör.
  • Det som får kunder att sprida goda rykten.
  • Kundens upplevelser påverkar den egna upplevelsen.
  • Hantera irriterade kundsituationer – Proaktiva val-Välbeprövade verktyg
  • Träning till ökad uppmärksamhet och minskad stress.

Annulleringvillkor