Suurten konsernien vähimmäisverolaki- tietoisku

Suurten konsernien vähimmäisveroa koskeva laki tuli voimaan 1.1.2024. 
Lain tavoitteena on varmistaa, että suuret konsernit maksavat voitoistaan tosiasiallisesti veroa vähintään 15 prosenttia kaikissa toimintavaltioissa.
Lain soveltamisalaan kuuluvien konserniyhtiöiden tulee laskea maakohtainen tosiasiallinen veroaste ja mahdollinen täydennysvero sekä täyttää lain mukainen ilmoittamisvelvollisuus.

Vähimmäisveroa koskeva säännöstö on monimutkainen ja tässä Helsingin seudun tietoiskussa keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala johdattaa meidät ymmärtämään:

-Mitkä konserniyhtiöt kuuluvat vähimmäisverolain soveltamisalaan ja mitä siirtymäajan poikkeuksia sääntelyyn sisältyy vuosina 2024–2026?

-Pääpiirteet tosiasiallisen veroasteen ja täydennysveron laskennasta.

-Konserniyhtiötä koskeva ilmoittamisvelvollisuus ja muut keskeiset menettelysäännökset.

Tietoiskussa keskitytään erityisesti lain soveltamisalaan kuuluvien suurten kansainvälisten konsernien suomalaisten tytäryhtiöiden näkökulmaan.

Tervetuloa mukaan!

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN