Undvik arbetsrättsliga risker med hjälp av korrekta arbetsavtal

Undrar du över vad man särskilt ska tänka på när man ingår arbetsavtal? Vilka villkor man bör komma ihåg och hur de ska utformas? Är du också intresserad av att få veta mer om på vilka personliga grunder uppsägning kan ske? Då passar den här kursen dig!
På kursen behandlar vi frågor som gäller ingående och upphörande av arbetsavtal. Därtill behandlar vi frågor om vad du som förman eller arbetsgivare ska tänka på nar du ingår avtal om arbetsförhållandets upphörande.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Hur görs en anställning på rätt sätt?
• Vad ska man tänka på när man väljer arbetsavtalsform?
• I vilka fall kan man ingå avtal för viss tid?
– Vad räknas som grundad anledning for visstidsanställning?
• Hur hanterar man inhoppare eller arbetstagare med varierande arbetstid?

Centrala avtalsvillkor och dess utformning
• Prövotiden och dess betydelse
• Arbetsuppgifter
• Arbetstid och arbetstidsformer
• Plats for arbetets utförande
• Lönebetalningsperiod
• Uppsägningstid
• Konkurrensförbud och sekretessplikt
• Behovet av särskilda villkor beroende på den egna verksamheten

Arbetsgivarens praxis och personalförmåner
• När blir vedertagen praxis ett bindande villkor?
• Hur ska arbetsgivaren informera om personalförmåner utan att de blir en vedertagen praxis?

Tillräcklig dokumentation under arbetsförhållandet
• Vikten av tydliga instruktioner och anvisningar
• Vad ska man som arbetsgivare/förman tänka på vid utvecklingssamtal?

Uppsägning av personliga skäl
• Underprestation som personlig uppsägningsgrund
• Uppsägning av långtidssjukskrivna
• Uppsägning på grund av arbetstagarens agerande på fritiden
• Uppsägning med anledning av arbetstagarens brottsliga agerande

Dokumentation vid arbetsförhållandets avslutande
• Varning
• Utredning av möjlighet till omplacering och omskolning
• Hörande och tillhörande dokumentation
• Uppsägning och tillhörande dokumentation

Hur hantera riskerna vid arbetsförhållandets upphörande?
• Ingående av avtal om arbetsförhållandets upphörande
• Betalningsskyldighet
• Hur och på vilket sätt kan arbetsgivaren begränsa sitt ansvar och sina risker?
• Befrielse från arbetsplikten
• Halvfärdiga projekt
• Återlämnande av material och egendom
• Hantering av e-post och dokument
• Sekretessplikt och konkurrensförbud
• Förfarandet vid uppsägningstillfället och faktorer som påverkar avtalets giltighet
• Arbetstagarens agerande under uppsägningstiden
• Återanställning

16.00 Kursen avslutas
12.00-13.00 Lunch
14.00 Eftermiddagskaffe

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch, eftermiddagskaffe och elektroniskt kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.
Annulleringsvillkor

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN