Uudistuva työaikalaki, työsuhteen ehdot ja työsopimukset

Työaikalakiin on suunnitteilla merkittäviä muutoksia 1.1.2020 alkaen. Koulutuksessa käydään läpi työaikalain keskeiset asiat tiiviisti ja käytännönläheisesti. Koulutuksessa paneudutaan erityisesti lakimuutosten tuomiin uusiin mahdollisuuksiin ja työnantajan velvollisuuksiin sekä selvitetään, keihin työaikalakia sovelletaan, mikä luetaan työaikaan, miten ylityötä syntyy ja lepoajat tulee antaa.

Työsopimus kannattaa laatia huolellisesti, sillä sovitut ehdot rajoittavat työnantajan työnjohto-oikeutta. Myös mahdollisiin muutostarpeisiin on hyvä varautua etukäteen.Koulutuksessa kuulet muun muassa, mistä työsuhteessa sovellettavat ehdot tulevat, mitä velvollisuuksia työsuhteen osapuolilla on ja kuinka laaja on työnantajan työnjohto-oikeus. Iltapäivän aikana perehdytään erityisesti työsopimuksen tekemiseen ja sen keskeiseen sisältöön.

Ohjelma

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Työaikalain soveltamisala
• työaikalain ulkopuolelle jäävät työntekijät

Työajaksi luettava aika
• työajan yleismääritelmä
• varallaolo, matka-aika ym.

Säännöllinen työaika ja sen järjestäminen
• viikoittainen säännöllinen työ
• joustava työaika ja työaikapankki
• liukuva työaika
• lyhennetty työaika

Säännöllisen työajan ylittäminen ja korvaukset
• lisätyö ja ylityö
• korvaukset rahana ja vapaa-aikana
Lepoajat
• päivittäinen lepoaika, vuorokausilepo ja viikoittainen vapaa-aika
• sunnuntaityö ja sen teettämisen edellytykset

Työaika-asiakirjat

Työsuhteen ehtojen määräytyminen ja osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
• työsuhteen ehdot ja niiden etusijajärjestys
• työntekijän ja työnantajan velvollisuudet
• työnantajan direktio-oikeus ja sen rajat

Työsopimuksen tekeminen
• lain ja työehtosopimuksen merkitys sopimisessa
• työsopimuksen muoto ja kesto
• mistä ehdoista kannattaa sopia ja miten

Työsuhteen ehtojen muuttaminen
• muutoksiin varautuminen
• muutosten tekeminen käytännössä

16.00 Koulutus päättyy

12.00-13.00 Lounas
14.00 Iltapäiväkahvi

Mikäli yrityksestä osallistuu samaan koulutukseen useampi henkilö, ensimmäinen osallistuja maksaa täyden hinnan ja sitä seuraavat -10 %. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Maksuun sisältyy aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi sekä aineisto, joka lähetetään osallistujille sähköpostitse kaksi arkipäivää ennen koulutusta.

Peruutusehdot

Etunimi* Sukunimi* Yritys* Puhelin* Sähköposti*
Laskutusosoite*
Laskulla näkyvä viite, tilausnumero tms
Minulla on yrityksen saama 100 €:n arvoinen koulutusseteli (Ota seteli täytettynä mukaan koulutukseen) KylläEi
Erityisruokavalio Muuta

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN