Uusi työnjohtaja -kurssi

Napakka ja käytännönläheinen kurssi kokonaisuus uusille työnjohtajille ja esimiehille joilla ei aikaisempaa asiantuntijataustaa. Sopii myös kertauksena pidempäänkin toimiville työnjohtajille tai esimiehille.

Kun uusissa tehtävissä aloittaa, on tärkeää saada oikea oppi heti alkuun eikä vuoden-parin päästä. Kurssilta saat lisää varmuutta ja osaamista hoitaa uusi työtehtävä alusta lähtien varmoin ottein.

Hyöty yritykselle
Uuden esimiehen sisäänajo uuteen tehtävään nopeutuu, säästytään ylimääräisiltä kustannuksilta, työnjohtajasi tietää ja tuntee omat vastuunsa ja velvollisuutensa. Tuotanto eikä kannattavuus kärsi sopeutumisvaiheessa. Myös mahdolliset konfliktit estyvät ja työyhteisö sopeutuu nopeammin uuteen tilanteeseen.

Sisältö

23.8.2019 Teemapv 1: Työnjohdon työturvallisuusvastuut
Mitä työnjohtajan ainakin on tiedettävä työturvallisuudesta?
Turvalliset välineet ja ohjeet – mitä muuta?
Kuinka työturvallisuutta käytännössä parannetaan?
Mikä neuvoksi, kun jotain ikävää sattuu?

6.9.2019 Teemapv 2: Työsuhdeasiat 
Mitä työnjohtaja voi vaatia – mitä ei?
Riidat, kiusaaminen ja pahan mielen sairauslomat
* Mitä työnjohtajan pitää tehdä – mitä ei?
Mikä neuvoksi, jos konflikti pahenee?
* Mitä työnjohtajan kannattaa kokeilla – mitä ei?

20.9.2019 Teemapv 3: Ihmisten johtaminen
Työnjohtaja innostajana ja mahdollistajana
* Mitä työnjohtaja voi tehdä – entä alainen?
Hyvät työyhteisötaidot
* Esimerkkejä onnistuneesta käytännön vuorovaikutuksesta
Ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin
* Esimerkkejä muun muassa motivaation ja asenteiden kohentamisesta
Työhyvinvointi
* Mitä se on – ja miten se saavutetaan?
Työkuormituksesta palautuminen
* Mitä työpaikalla kannattaa huomioida?

11.10.2019 Teemapv 4: Tuottavuus, kannattavuus ja laatu
Mitä tuottavuus ja kannattavuus on?
Millä keinoilla tuottavuutta voi nostaa?
* Harjoitustehtäviä
* Jälkitehtävä omassa työpaikassa
Mitä laatu tarkoittaa?
Millä keinoilla laatutasoa voi nostaa?
* Harjoitustehtäviä
* Jälkitehtävä omassa työpaikassa

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN