Vältä työsuhteen ongelmatilanteet

Työlainsäädäntö on pääosin pakottavaa oikeutta, mutta sinne on jätetty paljon asioita myös osapuolten sopimisen varaan. Työsopimuksen huolellisella laadinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi työnantajan työnjohto-oikeuden laajuuteen, ja saada käytännön joustavuutta työsuhteisiin.

Vaikka kuinka etukäteen asioihin varautuu, voi ongelmatilanteita tulla ja työsuhde joudutaan päättämään. Tällöin työnantajan on voitava osoittaa, että työsuhteen päättämiselle on lailliset perusteet. Tämä tehdään mm. tapahtumien riittävällä ja ajantasaisella dokumentoinnilla sekä oikealla toimintatavalla työsuhdetta päätettäessä.

Tässä kokopäivän tilaisuudessa saat tietoa työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista koko työsuhteen elinkaaren ajalta sekä selkeän käsityksen siitä, miten työsuhteen ongelmatilanteet vältetään ja ratkaistaan.

Ohjelma

8.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Rekrytointi
• Uuden työntekijän palkkaamisen estävät tilanteet
• Työpaikasta ilmoittaminen
• Henkilötietojen kerääminen ja työntekijältä kysyttävät kysymykset
• Ehdollinen valinta ja työnhakijan testaaminen

Työsopimuksen tekeminen

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?
• perustellun syyn vaatimus määräaikaisen työsopimuksen tekemiselle
• vaihtelevan työajan sopimuksen edellytykset

Sopimusehtojen laatiminen ja muutoksiin varautuminen
• koeaikaehdon käyttö
• työtehtävät
• työaika
• työntekopaikka
• palkanmaksukausi
• irtisanomisaika
• kilpailukielto- ja salassapito

Työsuhteen ehtojen muuttaminen ja vakiintuminen
• miten käytäntö voi muodostua sitovaksi työsuhteen ehdoksi
• miten edun vakiintuminen vältetään
• ehtojen muuttamismenettely

Työsuhteen työnjohto- ja ongelmatilanteiden dokumentointi
• työnantajan ohjeet ja toiminnan johdonmukaisuuden tärkeys
• riitojen sovittelu
• puhuttelut, huomautukset ja varoituksen antaminen
• kuulemistilaisuus
• työsuhteen päättämistilanteet ja niihin liittyvät asiakirjat

Oikea työsuhteen päättämistapa kuhunkin käytännön tilanteeseen
• Määräaikaisen päättäminen
• Koeaikapurku
• Purkaminen
• Purkautuneena käsittely
• Irtisanominen
• Raukeaminen
• Eroamisiän saavuttaneen työntekijän työsuhteen päättyminen

Työsuhteen päättämisestä sopiminen
• Päättämissopimuksen pätevyyteen vaikuttavat seikat
• Päättämissopimuksen ehdot
• Sopimuksen vaikutus työntekijän työttömyys- ja eläke-etuihin

16.00 Koulutus päättyy

12.00-13.00 Lounas Kokkolinnassa
14.00 Iltapäiväkahvi

Mikäli yrityksestä osallistuu samaan koulutukseen useampi henkilö, ensimmäinen osallistuja maksaa täyden hinnan ja sitä seuraavat -10 %. Hintoihin lisätään ALV 24 %. Hintaan sisältyy aamukahvi, lounas, iltapäiväkahvi sekä aineisto, joka lähetetään osallistujille sähköpostitse kaksi arkipäivää ennen koulutusta.

Peruutusehdot

Etunimi* Sukunimi* Yritys* Puhelin* Sähköposti*
Laskutusosoite*
Laskulla näkyvä viite, tilausnumero tms
Erityisruokavalio Muuta

VAIKUTA JA VERKOSTOIDU – LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN