Yritysvastuu käytännössä: Ihmisoikeusvaikutusten arviointi -verkkokoulutus

Yrityksiin ja muihinkin toimijoihin kohdistetut vastuullisuusodotukset ja -vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Vastuullisuudella on toisaalta myös positiivisia vaikutuksia liiketoimintaan. Tutkimusten mukaan kestävään liiketoimintaan panostavat yritykset saavat kilpailijoihinsa nähden 5-15 vuoden etumatkan. Menestys pohjautuu usein asiakkaiden ja työntekijöiden entistä tiiviimpään sitoutumiseen.

Erityisesti sosiaalisen vastuun ja sen perustana olevan ihmisoikeusvastuun merkitys on vahvistumassa. Myös koronakriisi on osaltaan korostanut sosiaalisen vastuun merkitystä. Siksi erilaisten organisaatioiden on tärkeää ymmärtää, mitä ihmisoikeusvastuu on, mitä se merkitsee yrityksen oman toiminnan kannalta sekä erityisesti minkälaista hyötyä ja kilpailuetua ihmisoikeusvastuun toteuttamisesta voi saada.

Koulutuksessa:

• saat tietoa ihmisoikeusvastuun kansainvälisistä periaatteista ja niiden merkityksestä yritystoimintaan
• saat käytännöllisiä neuvoja ja konkreettisia työkaluja ihmisoikeuksia koskevan vaikutusarvion tekemiseen ja vastuullisuuden kehittämiseen
• kuulet yrityspuheenvuoron vastuullisuustyön toteuttamisesta
• pääset sparraamaan asiantuntijoiden kanssa oman yrityksesi ihmisoikeusvastuun toteuttamisen tilannetta ja tavoitteita.

Koulutus soveltuu kaikille yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat kiinnostuneita vastuullisuutensa kehittämisestä, eikä osallistujilta edellytetä erityistä vastuullisuusosaamista.
Koulutus on suunnattu erityisesti yritysten johdolle, henkilöstöstä, hallinnosta ja liiketoiminnasta vastaaville johtajille ja vastuullisuuden parissa työskenteleville asiantuntijoille.

ALUSTAVA OHJELMA

Avaus ja johdatus päivän teemaan
– Mitä ihmisoikeudet ovat?
– Miten ne liittyvät yritysten ja yhteisöjen toimintaan?
– Ihmisoikeusvastuun hyödyt

Tauko

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi ja yrityksen sosiaalisen vastuun kehittäminen

Yrityspuheenvuoro

Keskustelua

Yhteenveto ja Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumuksen esittely

Tilaisuus päättyy viimeistään klo 16.00.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen.

Vaikuta ja verkostoidu

– LIITY JÄSENEKSI KAUPPAKAMARIIN