Coastline 2020-2021 – kom med!

Coastline 2020-2021 är nu under arbete och den kommer ut nästa vår. Denna högklassiga publikation har befäst sin ställning som marknadsföringskanal för regionens företagsliv och den används i både internationell och nationell marknadsföring för att göra regionen mera känd.

Förutom den tryckta tidningen utkommer Coastline också som webbtidning och den finns på den egna adressen coastline.fi. Det är lätt och behändigt att dela artiklar ur tidningen i exempelvis företagets kanaler för sociala medier eller övriga elektroniska material.

Ge ditt företag synlighet

Varje företag presenteras i en snygg, engelskspråkig artikel som proffs har gjort. Förutom företagsartiklarna finns det ett mångsidigt läspaket om företagslivet i Österbotten och Mellersta Österbotten, intressanta personer och aktuella fenomen.

Ytterligare information om Coastline fås i mediekortet eller genom att kontakta oss:

verkställande direktör Juha Häkkinen, 0500 561 036 eller juha.hakkinen [at] chamber.fi
direktör Paula Erkkilä, 044 781 0704 eller paula.erkkila [at] chamber.fi

Fyll i ett Coastline-kontrakt

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN