Coronavirusepidemin – Stöd för företag

Image: Pixabay

Coronavirusepidemin för med sig snabba förändringar och kräver att vi alla anpassar oss därefter. På den här sidan samlar vi olika länkar som kan vara till hjälp för företagen.

Centralhandelskammaren har publicerat rekommendationer gällande avvecklingen av distansarbete (på finska) för företag och organisationer.

På grund av coronavirusläget har Österbottens handelskammare ordnat en serie avgiftsfria webbinarier för företagen. Webbinarierna erbjöd svar på företagens akuta frågor.

Inspelningar från tidigare webbinarier:
1.4 Finansiering från Business Finland och NTM-centralen
2.4 Finansiering från Finnvera
7.4 Coronapandemin och arbetslagstiftning
15.4 Finansiering från Business Finland och NTM-centralen II
29.4 Företagssanering som alternativ under coronaläget
5.5 Finansiering från Business Finland och NTM-centralen III
19.5 Företagsstöden under coronatiden
10.6 Aktuell översikt över företagsstöden i coronatider

Det nya kostnadsstödet kan ansökas vid Statskontoret fr.o.m. 7.7.2020. Ansökan görs med en elektronisk ansökan på Statskontorets webbplats.

Stödet är avsett för de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har kostnader som är svåra att anpassa. Stödet påverkas av företagets fasta kostnader samt lönekostnader under stödperioden 1.4.-31.5.2020.

Det riktas till de företag och branscher som har utsatts för de värsta följderna av coronan. Stödet omfattar även sådana stiftelser och föreningar som utövar affärsverksamhet.
Stödet ska ansökas senast 31.8.2020

Arbets- och näringsministeriets anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet om bl.a. företagsfinansiering enligt företagets storlek, på sidan finns också information om stöd för bl.a. ensamföretagare samt Finnveras lån
Om restaurangstödet hittar du mera information på Arbets- och näringslivsministeriets webbplats

Obs! Ansökningstiden för utvecklingsfinansiering från Business Finland och NTM-centralen som var avsedd för situationer av störning orsakade av coronan avslutades 8.6.2020.

Vi erbjuder medlemmar expertrådgivning inom företagsbeskattning och arbetslagstiftning. Skatteexpert EM Karl-Johan Sigfrids besvarar dina frågor per e-post och handelskammaren står för kostnaderna. Skicka din fråga till Karl-Johan Sigfrids per e-post.

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry (Styrelsepartner Österbotten) erbjuder helt gratis sina medlemmars expertis åt företagen på handelskammarområdet gällande utmaningarna som coronapandemin orsakat. Styrelseproffsen kan hjälpa företagen till exempel gällande anpassningsåtgärder, finansieringsarrangemang eller med affärsverksamhetsutveckling. Läs mera om den hjälp som styrelseproffsen erbjuder.

Skatteförvaltningen ger företagen en möjlighet att skjuta upp betalningen av skatter på våren. Mera information finns på Skatteförvaltningens webbplats, frågor och svar finns i slutet av sidan

NTM-centralens lista över kontakter i Österbotten och Mellersta Österbotten

Helsingforsregionens handelskammare har samlat ihop information om corona och juridiska rådgivningstjänster för företag på sin webbplats vilken uppdateras kontinuerligt, på sidan finns också en omfattande lista på frågor och svar (sidan är på finska)

Även på Centralhandelskammarens sidor uppdateras informationen för företag gällande coronaläget kontinuerligt

Gränsbevakningsväsendets instruktioner gällande gränsövergång under undantagstillstånd

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN