Coronaviruspandemin – Stöd för företag

Image: Pixabay

Coronavirusepidemin för med sig snabba förändringar och kräver att vi alla anpassar oss därefter. På den här sidan samlar vi olika länkar som kan vara till hjälp för företagen.

På grund av coronavirusläget ordnar Österbottens handelskammare avgiftsfria webbinarier för företagen.

4.12 ordnas ett webbinarium om kostnadsstödets andra ansökningsomgång

Inspelningar från tidigare webbinarier:
7.4 Coronapandemin och arbetslagstiftning
29.4 Företagssanering som alternativ under coronaläget
16.9 Tips till företagen inför coronahösten

Kostnadsstödet, vars syfte är att att hjälpa företag som hamnat i en svår ekonomisk situation orsakad av coronan, tas i bruk på nytt. Stödet ersätter företagens fasta kostnader som är svåra att anpassa och lönekostnaderna, men stödet ersätter inte minskad omsättning. Jämfört med senast ansökningsomgång som var i somras kommer kostnadsstödet att ändra. Målet är att man ska kunna ansöka om stödet i slutet av december. Aktuell information om kostnadsstödet finns på Statskontorets webbplats.

På grund av coronasituationen har det gjorts ändringar i utvecklingsstöden för slutet av 2020. Under tiden 19.10-31.12.2020 följs inte de minimis-regeln. Det här innebär en lättnad för många företag som har fått mycket stöd. Mera information om de temporära ändringarna gällande utvecklingsstöden finns  här.

Arbets- och näringsministeriets anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet finns här.

Vi erbjuder medlemmar expertrådgivning inom företagsbeskattning och arbetslagstiftning. Skatteexpert EM Karl-Johan Sigfrids besvarar dina frågor per e-post och handelskammaren står för kostnaderna. Skicka din fråga till Karl-Johan Sigfrids per e-post.

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry (Styrelsepartner Österbotten) erbjuder helt gratis sina medlemmars expertis åt företagen på handelskammarområdet gällande utmaningarna som coronapandemin orsakat. Styrelseproffsen kan hjälpa företagen till exempel gällande anpassningsåtgärder, finansieringsarrangemang eller med affärsverksamhetsutveckling. Läs mera om den hjälp som styrelseproffsen erbjuder.

Skatteförvaltningen ger företagen en möjlighet att skjuta upp betalningen av skatter på våren. Mera information finns på Skatteförvaltningens webbplats, frågor och svar finns i slutet av sidan.

NTM-centralens lista över kontakter i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Helsingforsregionens handelskammare har samlat ihop information om corona och juridiska rådgivningstjänster för företag på sin webbplats vilken uppdateras kontinuerligt, på sidan finns också en omfattande lista på frågor och svar (sidan är på finska).

Även på Centralhandelskammarens sidor uppdateras informationen för företag gällande coronaläget kontinuerligt.

Centralhandelskammaren har publicerat rekommendationer gällande avvecklingen av distansarbete (på finska) för företag och organisationer.

Gränsbevakningsväsendets instruktioner gällande gränsövergång under undantagstillstånd.

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN