Coronaviruspandemin – Stöd för företag

Coronavirusepidemin för med sig snabba förändringar och kräver att vi alla anpassar oss därefter. På den här sidan samlar vi olika länkar som kan vara till hjälp för företagen.

Kostnadsstödet, vars syfte är att stödja företag i det svåra ekonomiska läget som coronaviruset orsakar, öppnas igen 17.8 och ansökningstiden tar slut 30.9.2021. Den fjärde ansökningsomgången av kostnadsstödet gäller företag vars omsättning på grund av coronapandemin har minskat med minst 30%  under stödperioden 1.3.–31.5.2021  jämfört med jämförelseperioden. Mera information om den fjärde ansökningsomgången finns på Statskontorets webbplats.

Stöd för icke täckta fasta kostnader betalas till företag som har uppnått eller håller på att uppnå det av EU tidigare definierade maximibeloppet coronastöd på 1,8 miljoner euro och som därför inte kan beviljas mera kostnadsstöd. Ansökningstiden är den samma som för kostnadsstödet alltså 17.8–30.9.2021. Mera information finns på Statskontorets webbplats.

Undantagsbestämmelserna om utkomstskyddet för arbetslösa fortsätter att gälla till 30.9.2021. De undantagsbestämmelser om utkomstskyddet för arbetslösa som ursprungligen gällde till utgången av juni 2021 har förlängts. Bl. a. företagarnas rätt till arbetsmarknadsstöd fortsätter. Företagarna har temporärt kunnat få arbetsmarknadsstöd på grund av coronaviruspandemin. Läs mer på Social- och hälsovårdsministeriets webbplats Social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Ersättning för stängning – ansökningstiden upphörde i augusti.

Evenemangsgarantin – ansökningstiden upphörde 31.8.2021.

Ett betalningsarrangemang enligt lindrade villkor – ansökningstiden upphörde 31.8.2021.

Arbets- och näringsministeriets anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet finns här.

Vi erbjuder medlemmar expertrådgivning inom företagsbeskattning och arbetslagstiftning. Skatteexpert EM Karl-Johan Sigfrids besvarar dina frågor per e-post och handelskammaren står för kostnaderna. Skicka din fråga till Karl-Johan Sigfrids per e-post.

Hallituspartnerit Pohjanmaa ry (Styrelsepartner Österbotten) erbjuder helt gratis sina medlemmars expertis åt företagen på handelskammarområdet gällande utmaningarna som coronapandemin orsakat. Styrelseproffsen kan hjälpa företagen till exempel gällande anpassningsåtgärder, finansieringsarrangemang eller med affärsverksamhetsutveckling. Läs mera om den hjälp som styrelseproffsen erbjuder.

NTM-centralens lista över kontakter i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Helsingforsregionens handelskammare har samlat ihop information om corona och juridiska rådgivningstjänster för företag på sin webbplats vilken uppdateras kontinuerligt, på sidan finns också en omfattande lista på frågor och svar (sidan är på finska).

Även på Centralhandelskammarens sidor uppdateras informationen för företag gällande coronaläget kontinuerligt.

Centralhandelskammaren har publicerat rekommendationer gällande avvecklingen av distansarbete (på finska) för företag och organisationer.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN