Byggpelarna för Karlebys framgång

I Karleby stad pågår och inleds flera projekt som stärker såväl stadens som hela landskapets livskraft och attraktion, och som också förbättrar företagens verksamhetsmiljö och tillgänglighet. Kom och lyssna till vad som händer och i vilken riktning stadens horisont utvidgas!

På webbinariet deltar stadens tjänstemannaledning åt vilka man kan ställa direkta frågor, framföra utvecklingsidéer och ge respons. Evenemanget arrangeras i samarbete mellan Österbottens handelskammares avdelning i Mellersta Österbotten och Karleby stad och är avsett för alla kammarens medlemsföretag i Mellersta Österbotten.

Program

• Presentation av idrottsparken/evenemangsparken och den nya verkställande direktören
• Järnvägsstationens omgivning
• Ten-t Hamn
• Utvecklingen av storindustriområdet
• Källmossen, Kronoby
• Södra leden
• Utvecklingsprogrammet för Karleby stadscentrum
• Flygtrafiken
• Utvecklingsidéer och diskussion

    Förnamn* Efternamn* Företag* Telefon* E-post* Specialdiet Övrigt

    Påverka och nätverka

    - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN