Höstmöte och Näringslivsforum

Handelskammarens stadgeenliga höstmöte är avsett för medlemskåren och hålls den 18 november i Vasa.  Deltagarna bjuds på lunch före mötet.

På eftermiddagen efter höstmötet hålls Näringslivsforumet som är öppet för alla intresserade. Den här gången är temat för Näringslivsforumet Finland når framgång genom att satsa på kunnande.


Program

11.30-12.30    Lunch

12.30-13.30    Höstmöte

13.30-14.00   Kaffe

14.00-16.00   Näringslivsforum

Tillgången på experter inom teknik är en utmaning för Finlands konkurrenskraft
Jaakko Hirvola, verkställande direktör Teknologiindustrin rf.

Vasa universitet satsar tvärvetenskapligt på att bygga en hållbar framtid
Harry Linnarinne, dekanus för institutionen för teknologi och innovationsledning

ABB Power Grids Finland Oy blir en del av Vasa energikluster
Matti Vaattovaara, verkställande direktör

Ordförande för Forumet är Österbottens handelskammares verkställande direktör Juha Häkkinen

Förnamn* Efternamn* Företag* Telefon* E-post* Specialdiet Övrigt
Jag deltar i lunchen JaNej
Jag deltar i mötet JaNej
Jag deltar i seminariet JaNej

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN