Reformen av markanvändnings- och bygglagen

Den nuvarande markanvändnings- och bygglagen trädde i kraft i början av millennieskiftet. Sedan dess har den genomgått kontinuerliga förändringar och för närvarande har så många som två tredjedelar av lagens paragrafer ändrats, kompletterats eller upphävts. Även omvärlden har förändrats under de två senaste decennierna och lagen uppfyller inte längre dagens behov. Som svar på detta förändringsbehov inledde miljöministeriet en omfattande reform av markanvändnings- och bygglagen år 2018, och vars slutliga form beräknas träda i kraft i början av 2024.

Vad kommer då i praktiken att förändras? Tillsammans med DKCO ordnar vi ett webbinarium där Senior Associate Aki Aapio berättar mer om reformen. Evenemanget hålls i huvudsak på finska men frågor kan ställas på svenska.

Program

 • Bakgrund: Reformen av markanvändnings- och bygglagen – från totalreform till delreform
 • Hur kommer koldioxidsnålt byggande och digitalisering att återspeglas i den nya lagen?
 • Exempel på ändringar i samband med byggandet:
  • Smidigare byggande genom lagändring – övergång till ett enda bygglov
  • Huvudentreprenörens ansvar för hela byggprocessen

Välkommen!

  Förnamn* Efternamn* Företag* Telefon* E-post* Specialdiet Övrigt

  Påverka och nätverka

  - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN