Genomförandet avgör hur social- och hälsovårdsreformen lyckas – Kostnaderna bör hållas nere och företagen ska delta i produktionen av tjänster

Enligt handelskamrarnas regionala valteser så är det av största vikt att kostnadsökningen stävjas då framtidens social- och hälsovårdstjänster ska organiseras. Genomförandet av social- och hälsovårdslagarna i välfärdsområdena avgör hur hela reformen lyckas.

Den social- och hälsovårdsreform som riksdagen har godkänt leder inte i sig till att de mål som ställts upp för social- och hälsovårdsreformen uppnås. Målsättningarna är att stävja kostnadsökningen och förbättra social- och hälsovårdstjänsternas tillgänglighet, kvalitet och jämlikhet. Hur reformen lyckas avgörs nu av genomförandet av social- och hälsovårdslagarna i välfärdsområdena.

Välfärdsområdena ska enligt lagen utarbeta en servicestrategi där välfärdsområdet beslutar om de långsiktiga målen för den social- och hälsovård som de ansvarar för att ordna. Enligt handelskamrarna bör kärnan i servicestrategin vara produktionen av social- och hälsovårdstjänster enligt modellen med flera producenter, dvs. i samarbete med företag och organisationer.

Bekanta dig med handelskamrarnas regionala valteser (på finska)

Ställningstagande: Osaava työvoima ratkaisee sote-uudistuksen onnistumisen

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN