Ledare för en dag

Ledare för en dag är en riksomfattande kampanj som årligen sammanför ungdomar och ledare för en dag. Tidpunkten för kampanjen år 2019 var vecka 44 och kampanjen har också i tidigare år genomförts på hösten. Tidpunkten för kampanjen år 2020 uppdateras här genast då den har slagits fast. Arrangörer för evenemanget på  handelskammarområdet är Österbottens handelskammare, Vasa och Gamlakarleby Juniorhandelskamrar samt Ung Företagsamhet Österbotten.

Avsikten är att erbjuda ungdomar en chans att följa en ledares arbete under en dag. Ungdomarna lär sig vad ledarskap innebär i praktiken. Dessutom är målsättningen att erbjuda ungdomarna olika synvinklar för de egna studierna, karriärplaneringen och arbetslivet i allmänhet. De ledare som deltar i kampanjen har ett ypperligt tillfälle att föra fram sitt eget företag eller organisation på ett positivt sätt och samtidigt främja ungdomarnas färdigheter för arbetslivet.

De ledare för företag och organisationer som är med i kampanjen får med sig en eller flera ungdomar mellan 17 och 24 år som får bekanta sig med arbetsuppgifterna under en arbetsdag.

Läs om hur kampanjen genomfördes år 2018 i kammarens CB-tidning

 

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN