Ledare för en dag

Ledare för en dag är en nationell kampanj som årligen för samman ungdomar och företagsfolk för en dag. Årets kampanj genomförs vecka 44, dvs. 26-30.10. Varje par bestående av en ledare och en ungdom väljer den dag som passar båda bäst under den veckan.

Avsikten med kampanjen Ledare för en dag är att erbjuda ungdomar en chans att följa en ledares, förmans eller specialists arbete under en dag. Ungdomarna ser vad ledarskap innebär i praktiken. Dessutom erbjuder kampanjen ungdomarna olika synvinklar på de egna studie- och karriärplanerna samt arbetslivet i allmänhet. De företagsrepresentanter som deltar i kampanjen har ett ypperligt tillfälle att lyfta fram sitt eget företag eller organisation på ett positivt sätt och samtidigt främja ungdomarnas färdigheter för arbetslivet.

Till kampanjen söker vi nu personer som är ledare, förmän eller specialister i företag eller organisationer. Vi förväntar oss att de som deltar i kampanjen låter en ungdom i åldern 17-24 år följa med under en arbetsdag. Arbetsdagen kan också delas internt inom organisationen så att ungdomen skuggar två skilda personer med olika arbetsuppgifter under dagen. Den gemensamma dagen får gärna vara en så vanlig arbetsdag som möjligt med olika arbetsuppgifter och det lönar sig att reservera tid för gemensam diskussion.

Kampanjen kommer att genomföras med hänsyn till hälsosäkerheten och till myndigheternas anvisningar och rekommendationer.

Våga anta utmaningen!

Ledare, förman, specialist – anmäl dig med senast 2.10 här

Ungdomarna kan anmäla sig här senast 2.10

I kammarens CB-tidning 4/2019 kan du läsa om hur kampanjen Ledare för en dag ledde till att OSTP Finland fick en sommarjobbare och extra hjälp under bråda tider och att en gymnasieelev fick jobb (på fisnka)

Läs om hur kampanjen genomfördes år 2018 i kammarens CB-tidning

Arrangörer för evenemanget på handelskammarområdet är Österbottens handelskammare, Vasa och Gamlakarleby Juniorhandelskamrar samt Ung Företagsamhet Österbotten.

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN