Covid-19

På handelskammarens närkurser strävar vi speciellt mycket efter att skapa en så trygg miljö som möjligt. Gruppstorlekarna begränsas så att det i kursutrymmena är möjligt att hålla distans till de andra deltagarna. På plats finns också tillgång till munskydd och handdesinfektionsmedel.

Vi anpassar oss hela tiden efter myndigheternas rekommendationer och begränsningar gällande arrangerandet av evenemang. Om direktiven ändras så strävar vi efter att ordna kurserna på distans istället.

Ifall du har symptom på Covid-19, även lindriga sådana som halsont, hosta, snuva eller feber så ber vi dig att stanna hemma. Vi är flexibla i våra annulleringsvillkor.

Läs igenom följande spelregler när du ska delta i ett evenemang som handelskammaren ordnar:

Du kan delta i våra evenemang om

  • du under de senaste tre dygnen inte haft någon infektion i andningsvägarna eller symptom på coronavirus.
  • du under de senaste 10 dygnen inte har vistats i samma utrymmen som någon annan som insjuknat i coronaviruset.
  • du inte har rest utomlands under de senaste 10 dygnen.
  • myndigheternas bestämmelser om karantän inte berör dig.

På våra evenemang ber vi dig följa gemensamma spelregler:

  • Vi skakar inte hand eller kramas då vi hälsar.
  • Då vi kommer in desinficerar eller tvättar vi händerna, det samma gäller då vi går till matserveringen.
  • Deltagarna erbjuds munskydd och vi följer myndigheternas rekommendationer vid användningen av dem.
  • Gällande sittordningen så har säkerhetsavstånden redan beaktats, då vi rör oss i rummet eller går till serveringen ser vi också till att hålla avstånden
  • Vi ser alla till att sköta handhygienen och skydda omgivningen om vi hostar eller nyser.

Ifall du konstateras ha blivit smittad av coronaviruset inom 10 dagar efter att ha deltagit i vårt evenemang, ber vi dig informera oss om detta. Vi meddelar då de övriga deltagarna om att de eventuellt utsatts för smitta.

Välkommen om du är symptomfri!

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN