Maijastiina Jokitalo är ny utbildnings- och kontaktchef

Maijastiina Jokitalo är Österbottens handelskammares nya utbildnings- och kontaktchef. Hon har tidigare jobbat för Executive Education på Vasa universitet, nu senast som försäljningschef och före organisationens bolagisering i våras som utbildningschef.

– Till tjänsten som utbildnings- och kontaktchef sökte vi en person med erfarenhet av utbildning, försäljning och kundkontakter som känner till företagen i regionen. Maijastiinas kompetensområden motsvarade allt detta. Jag är övertygad om att Maijastiina är just den person som vi behöver i vårt team och att hon kommer att se till att hålla handelskammarens kursverksamhet uppdaterad i en ständigt föränderlig miljö, säger Österbottens handelskammares vd Paula Erkkilä.

– Utåt sett ger handelskammaren en bild av att vara aktiv och det är ett stort nöje att få bli en del av detta dynamiska team. Pandemin förändrade människors tidsanvändning och rörlighet vilket ledde till att digitaliseringen ökade på ett aldrig tidigare skådat sätt. Detta innebär nya utmaningar för de kurser som erbjuds av kammaren. Vi måste dock komma ihåg att en av kammarens viktigaste uppgifter är att skapa och tillhandahålla nätverk, så vi får inte glömma de fysiska mötena. Jag är mycket entusiastisk inför den här nya utmaningen vad gäller utvecklingen, konstaterar kammarens färska utbildnings- och kontaktchef Maijastiina Jokitalo.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN