Arbetstid och utförande av arbete i en allt mer flexibel värld

Det här är föreläsningen för dig som undrar över vad den nya arbetstidslagen egentligen innebär. Vilka olika arbetstidsformer finns det och när är de bra att använda? Vilka spelregler är det som gäller för ett flexibelt arbetsliv där gränsen mellan arbete och fritid är otydlig? Bland annat dessa frågor reder vi ut under den här förmiddagen.

Program

8.45 Anmälan och morgonkaffe

9.00 Den nya arbetstidslagen
– Vilka ändringar innebär den nya arbetstidslagen?

Arbetstidsformer
– Vilken typ av arbetsavtal ska man ingå för att bäst möta företagets behov? Lär dig de väsentliga skillnaderna mellan de olika arbetstidsformerna, när vilken typ är bäst att använda samt vilka fallgropar det finns och hur du undviker dem.
• Tillsvidare- och visstidsavtal
• Heltid, deltid, nollavtal, varierande arbetstid, inkallelse vid behov etc.

Distansarbete
– Spelreglerna för distansarbete
• Vad är distansarbete och vad är inte det?
– Vilka utmaningar ställs arbetsgivaren inför när arbetstagare utför distansarbete?
• Arbetsskydd
• Möjligheter att övervaka arbetet

Arbete som inte är beroende av plats och tid
– Vilka rättigheter respektive skyldigheter har arbetstagaren och arbetsgivaren vid arbeten som utförts självständigt oberoende av plats och tid?
• Arbetsskydd
• Möjligheter att övervaka arbetet
– Vilka gränser sätter lagen för sådant arbete?

12.00-13.00 Kursen avslutas med gemensam lunch

Ifall flera personer från samma företag deltar i kursen, så betalar första deltagaren fullt pris och därpå följande -10%. Moms 24 % tillkommer. Avgiften inkluderar morgonkaffe, lunch och kursmaterial. Materialet skickas till deltagarna per e-post två vardagar innan kursen.

Annulleringsvillkor.

PÅVERKA OCH NÄTVERKA - BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN