Distanskurs: Aktuellt om företagsarrangemang

Aktuellt om företagsarrangemang

Aktuell rättspraxis
För företag och företagsägare relevanta avgöranden från skatteförvaltningen, centralskattenämnden och förvaltningsdomstolarna, t.ex. gällande företagsarrangemang och generationsväxlingar.

Företagsarrangemang till verkligt värde
Hur dessa kan användas för att förbättra företagets nyckeltal, soliditet och kassaflöden.

Belöningsprogram
Aktiebaserade och andra typer av belöningsprogram som passar ägarledda företag.

Anmäl dig till kursen här.

Annulleringsvillkor.

Påverka och nätverka

- BLI MEDLEM I HANDELSKAMMAREN